Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Ester Tuiksoo, Aleksei Lotmani, Marek Strandbergi, Mart Jüssi, Ain Seppiku, Kalle Laaneti, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Aivar Riisalu, Tiit Kuusmiku, Vladimir Velmani, Vilja Savisaare, Toomas Vareki, Nelli Privalova, Tarmo Männi, Villu Reiljani ja Mai Treiali 16. detsembril 2008 esitatud arupärimisele prokuratuuri tegevusest ja järelevalvest prokuratuuri üle (nr 114). 

Langi sõnul on kohtueelse menetluse eesmärk tagada, et kohtu alla antakse üksnes isikud, kelle süü kohta on tõendid. „Kohtueelse menetluse sihiks ei ole avalikkuse ees draama etendamine, sõltumata sellest, kas menetletakse ametiisikute kahtlustusi või mitte,“ kinnitas justiitsminister. Ta tõdes teisest küljest, et on kriminaalasju, mille meediakajastus on tõepoolest suur. Enamasti on tegemist ka teravat avalikku huvi pälvinud menetlustega, kus menetlusliku info väljastamine teatud ulatuses on põhjendatud ennekõike sellega, et selgitada riigi poolt läbiviidavate protseduuride käiku ja välistada spekulatsioone. „On liialdus väita, et kriminaalasjade ajakirjanduslikku elu reguleerivad juhtohjad on üksnes ja ainult justiitsministri käes. Justiitsminister teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle, kuid mitte meediaväljaannete, advokaatide või muude menetluse osaliste suhtes. Samas olen ma kindlalt seisukohal, mida olen korduvalt väljendanud: süütuse presumptsiooni tuleb austada,“ ütles Lang. Ta lisas, et kui justiitsministeeriumi haldusalas meediaga suhtluses selle põhimõtte vastu eksitakse, siis ei jää ega ole jäänud ükski neist juhtudest ka reaktsioonita. Milline reaktsioon konkreetselt on, sõltub rikkumise asjaoludest ja vastava ametniku süüst.
 
Lang selgitas, et andes pea aasta tagasi Riigikogu ees ülevaadet kriminaalpoliitika arengusuundadest, rõhutas ta, et see valdkond vajab ilmselt seadusandlikke muudatusi. Valminud on põhjalik kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste projekt, mille eesmärk on parandada kriminaalmenetlust nii kvalitatiivsest kui kvantitatiivsest küljest kui ka lühendada menetlustähtaegu. Lang lubas, et lähikuude jooksul jõuab eelnõu ka Riigikogu ette.
 
Justiitsminister vastas veel Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Jaak Aabi, Aadu Musta, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Mailis Repsi ja Evelyn Sepa 15. jaanuaril esitatud arupärimisele seadusliku olukorra kohta Narva-Jõesuus (nr 122) ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Mai Treiali, Villu Reiljani, Tarmo Männi ja Ester Tuiksoo 27. jaanuaril esitatud arupärimisele riigiprokuröri väidetava ebaseadusliku tegevuse kohta (nr 129).
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus 
Tagasiside