Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Enn Eesmaa, Ain Seppiku, Aivar Riisalu, Toivo Tootseni ja Lembit Kaljuvee 16. septembril esitatud arupärimisele kohtute kaadrinappuse kohta (nr 503).
 
Lang andis ülevaate kohtutega seotud kaadriprobleemidest. Ta märkis, et kohtunike ametikohtade täitmiseks korraldatav konkurss kestab kaheksa kuni üheksa kuud ja seda vastavalt Riigikogu poolt vastuvõetud seadusele. Kohtunike ootamatutest lahkumistest tingituna võib aeg-ajalt tõepoolest tekkida täitmata kohti, kahjuks saab täitmata kohtade arvu ennetavalt prognoosida vaid lähtuvalt sellest aspektist, kas kellelgi tekib tulenevalt kohtute seadusele kohustus 68-aastaselt ametist lahkuda. Langi sõnul on näiteks praegu ametisolevatest kohtunikest 13-l õigus jääda pensionile. Ennetavalt ei saa aga konkursse nimetatud kohtadele välja kuulutada, ka see tuleneb seadusest. Lang selgitas, et Riigikogu menetluses olevas kohtute seaduse eelnõus on need kitsaskohad ära reguleeritud.
 
Lang märkis, et õigusemõistmise kvaliteedi all tuleb silmas pidada eelkõige kohtulahendite sisulist kvaliteeti ehk kui palju alama astme kohtu lahenditest jäävad jõusse. „2007.–2009. aasta tsiviilasjade menetlusstatistika kohaselt ei vaidlusta menetlusosalised 95–97% esimese astme kohtulahenditest. Nendest asjadest, mida ringkonnakohtus läbi vaadatakse, jääb esimese astme kohtulahendeid täielikult muutmata ca 50–52%,” ütles minister. Ta rõhutas, et justiitsministeeriumi volitused kohtunikele teha ettekirjutusi on äärmiselt piiratud.
 
Langi sõnul on justiitsministeeriumis töös ka metoodika, kuidas jagada kohtuasju võrdselt, võttes arvesse nende raskusastet. Kohtuasjade jagamise korraldamise otsustamine on aga seaduse alusel kohtute üldkogude pädevuses, kes kinnitavad iga kohtu sisese tööjaotusplaani. „Küll aga on justiitsministeerium kohtute haldamise nõukoja algatusel ja koostöös kohtunikega töötanud välja põhimõtted erinevat liiki kohtuasjade lahendamiseks kuluva aja määratlemiseks. Need on nõndanimetatud koormuspunkti põhimõtted, et oleks võimalik tagada kohtunike võrdne koormus ka tingimustel, kus kohtunik on spetsialiseerunud näiteks kriminaal- või tsiviilasjadele või veelgi detailsemalt, näiteks tsiviilasjades tööõigusasjadele,” selgitas Lang kohtunike töökorraldusega seotud probleeme.
                       
Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Riigikogu liikmete Inara Luigase, Valeri Korbi, Lauri Laasi, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Aivar Riisalu, Toomas Vareki, Nelli Privalova, Jaak Aabi, Arvo Sarapuu, Ain Seppiku ja Helle Kalda 23. septembril esitatud arupärimisele erakorralise pensionireservi olukorra kohta (nr 510) ning Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Toomas Vareki, Kalev Kallo, Lauri Laasi ja Jüri Ratase 12. oktoobril esitatud arupärimisele 2011. aasta riigieelarve tulude kohta (nr 517).
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Kadri Simson.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside