Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang esines Riigikogu ees ettekandega “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” elluviimisest 2005. aastal.

Justiitsministeerium ja siseministeerium on omavahel jõudnud kokkuleppele valdkonna prioriteetides, mis ministri sõnul tähistab uut arenguetappi kriminaalpoliitikas. Kuritegevusevastase võitluse esmaseks prioriteediks fikseeriti alaealistega seotud kuritegevus. “Uute kurjategijate põlvkonna pealekasvamist aitab kõige paremini takistada noortega tegelemine enne, kui nendest saavad väljakujunenud õigusrikkujad,” nentis Lang. Kuritegevusevastase võitluse järgmise eelistusena tõstis minister esile võitluse organiseeritud kuritegevusega. Eelkõige soovitakse selles osas parandada eeldusi süütegudega saadud vara konfiskeerimiseks. “Organiseeritud kuritegevus ei saa toimida ilma kuritegelikult teenitud raha varjatud kanaliseerimiseta legaalsesse majanduskäibesse,” märkis Lang tõdedes, et kuritegeliku tulu konfiskeerimisel on Eestis astutud alles esimesi samme. Tähtsamateks kriminaalpoliitika arengusuundadeks on justiitsministri sõnul ka e-toimiku arenduse käivitamine ning töö seadusandlusega, eriti kiirmenetluse ja lepitusmenetluse seadustamine. Ühtlasi rõhutas Lang, et kriminaalpoliitika väljatöötamisse on varasemaga võrreldes oluliselt suurenenud teadlaste kaasamine.

Riigikogu võttis vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" (769 OE). Otsusega nimetati Jürgen Ligi asemel tagatisfondi nõukogu uueks liikmeks Tatjana Muravjova. Otsuse poolt hääletas 51 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid polnud.

Riigikogu lõpetas Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE) esimese lugemise.

Riigikogu lükkas menetlusest tagasi järgmised eelnõud:

Õiguskomisjoni ettepanekul lükati menetlusest tagasi Kadi Pärnitsa algatatud pärimisseaduse § 118 täiendamise seaduse eelnõu (735 SE). Ettepaneku poolt hääletas 51 ja vastu 13 Riigikogu liiget.

Õiguskomisjoni ettepanekul lükati menetlusest tagasi Eiki Nestori algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 368 muutmise seaduse eelnõu (690 SE). Ettepaneku poolt hääletas 48 ja vastu oli 17 Riigikogu liiget.

Majanduskomisjoni ettepanekul lükati menetlusest tagasi Robert Lepiksoni algatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE). Ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 1 Riigikogu liiget.

Istungiaja lõppemise tõttu jäi pooleli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE) esimene lugemine. Enne põhiseaduskomisjoni ettepanekut eelnõu 728 SE menetlusest tagasi lükata võttis Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon vaheaja.

Riigikogu istungi stenogrammi leiab internetis aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini

Tagasiside