Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang vastas Riigikogu liikme Avo Üpruse 17. oktoobril esitatud arupärimisele vanglates arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta (nr 248).

Justiitsminister tõi välja statistilised andmed haiguste leviku kohta vanglates. Lang selgitas, et alates 2004. aastast on kõikide vanglate meditsiiniosakonnad viidud vastavusse sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuetele haiglavälise eriarstiabi osutamiseks. Kõikide vanglate meditsiiniosakonnad vastavad sotsiaalministri määrusega kinnitatud nõuetele perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile. Alates 1. juulist 2005, asub Tallinna Vangla tervishoiuosakonna statsionaarne üksus Maardus, mille ruumid ja sisustus vastavad sotsiaalministri poolt kehtestatud normidele. Tartu Vanglas osutatakse nõuetele vastavat statsionaarset psühhiaatrilist abi ning lisaks viiakse läbi ka statsionaarseid psühhiaatrilisi kohtuarstlikke ekspertiise. Lang rõhutas, et kõik vanglates töötavad tervishoiutöötajad, on vastavalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusele registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris. „Eesmärgiks on kinnipeetavatele pakutava tervishoiuteenuse samaväärsus vabaduses pakutavate tervishoiuteenuste ja tingimustega,” selgitas justiitsminister. Vastavalt vangistusseaduse § 107, teostab erialalist järelevalvet sotsiaal- ja tervishoiualastes küsimustes sotsiaalminister.

Lang ütles, et peamiseks raskuseks vangla tervishoiusüsteemis on kvalifitseeritud tervishoiutöötajate vähesus, mis on probleemiks ka väljaspool vanglaid. Eesti vanglate meditsiiniosakondades on 1. oktoobri 2006. aasta seisuga täitmata ligi neljandik ametikohtadest. Vangistusseaduse kohaselt on arst kohustatud pidevalt jälgima kinnipeetava terviseseisundit ning kui kinnipeetav vajab ravi, mille andmiseks puudub vanglas võimalus, suunatakse ta arsti poolt ravile asjakohase eriarstiabi osutaja juurde. Tervishoiuteenuse osutamise lepingud on sõlmitud Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglaga ning ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga.  Lang tõdes, et Eesti vanglates viibivate kinnipeetavate üldist tervislikku seisundit võib hinnata halvaks. „Selle põhjuseks ei ole aga kindlasti mitte vanglates osutatav meditsiiniabi, vaid kinnipeetavate vangistusele eelnenud eluviisid ja keskkond,” ütles justiitsminister.

Riigikogu korrigeeris enne kinnitamist töönädala päevakorda, mille leiate aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside