Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

 

Riigikogu ees esines justiitsminister Rein Lang, kes andis ülevaate kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 täitmisest 2008. aastal.

Lang väitis oma ettekandes, et võrreldes 2007. aastaga suurenes kuritegevus 2008. aastal 1 % võrra. Minister seostab kuritegevuse kasvu suurenemist seadusmuudatusega, mille kohaselt pisivargused muudeti taas kuritegudeks.

Lang peab 2008. aasta üheks tähtsamaks kriminaalpoliitiliseks saavutuseks 1200 kohalise (koos arestimajaga) Viru vangla avamist ning Viljandi noortevangla sulgemist. Minister tõdes, et organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on hästi käima läinud vara laiendatud konfiskeerimine. Lang: „Eelmisel aastal konfiskeeris kohus 9 kuu jooksul 63-s kriminaalasjas vara 2, 7 miljoni krooni ulatuses.“ Samuti on ministri sõnul õiguskaitseorganid suutnud tabada rohkem narkokurjategijaid ja organiseeritud grupeeringuid.

Lang peab oluliseks edasiminekuks E-toimiku rakendumist. „E-toimik rakendus hästi ning nüüd sisestavad kõik uurijad, prokurörid ja kohtunikud kogu menetlusinfo ühtsesse andmebaasi,“ lisas Lang.

Lang märkis saavutuste hulgas veel kriminaalmenetlust kiirendava seaduse jõustumist, suure hulga rahvusvahelise õigusabi taotluste rahuldamist, ohvrikesksemaks muutunud kriminaalmenetlust.

Lang mainis ka karistuste karmistamist liiklusnõueterikkumiste eest ja korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012 heaks kiitmist. Ette on valmistatud karistusjärgse kinnipidamise ja käitumiskontrolli võimaldamist reguleeriv seadus, riigivastaste kuritegude seaduspakett, nn jälituspakett ning karistusseadustiku parandused, mis muudavad karistatavaks ka raskest kuriteost osavõtu katse.

Justiitsminister juhtis tähelepanu, et 2009. aasta keskel ilmub justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika trükisena järjekordne statistikat sisaldav analüütiline kogumik „Kuritegevus Eestis 2009“.

 

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt saab omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maad, millele maad kasutaval isikul on tekkinud õiguspärane ootus. Eelnõu eesmärk on kehtestada maa omandamise regulatsioon, et tagada põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine. Algataja kinnitusel loob maa omandamine põllumajandustootjale kindlustunde tema kasutuses oleva maa osas ja võimaldab teha pikaajalisi investeeringuid. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

 

Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (396 SE) lükati sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul esimesel lugemisel tagasi. Tagasilükkamise poolt hääletas 45 ja vastu 5 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

 


Riigikogu pressitalitus

Tagasiside