Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi, Mai Treiali, Tarmo Männi ja Ester Tuiksoo 27. septembril esitatud arupärimisele uurimis- ja jälitusorganite tegevuse kohta. Arupärijad soovisid teada saada ka maadevahetuse tehingute uurimisega seotud asjaolusid.

 

Lang andis oma vastuses statistilise ülevaate uurimis- ja jälitusorganite tegevuse kohta. Justiitsminister märkis, et jälitustoiminguid, sealhulgas isikute pealtkuulamist, võib läbi viia üksnes erandlikel juhtudel. „Statistika näitab, et erandlikuks on see jäänud ka praktikas. Üksnes 0,5%-s kriminaalasjades on kasutatud õigust isikute pealtkuulamiseks,” ütles Lang. Vastates küsimusele prokuröride suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise kohta viimase kolme aasta jooksul märkis Lang, et justiitsminister ei ole viimase kolme aasta jooksul algatanud ühtegi distsiplinaarmenetlust prokuröride suhtes. Riigi peaprokurör on nimetatud aastate jooksul alustanud prokuröride suhtes viis distsiplinaarmenetlust. „Kõigil viiel juhul on prokurörid tunnistatud distsiplinaarkomisjoni poolt distsiplinaarüleastumistes süüdi. Ühte prokuröri karistati noomitusega, muide halduskohus tühistas hiljem nimetatud karistuse, ja teist palga vähendamisega. Ülejäänud kolm prokuröri on prokuratuuriseaduse alusel ja distsiplinaarkomisjoni ettepanekul jäetud karistamata,” selgitas Lang.

Maadevahetuse uurimiseks on alustatud üks kriminaalmenetlus, mis ei ole riigi peaprokuröri kinnitusel ei veninud ega selles pole olnud ka seisakuid, kinnitas justiitsminister. Tegemist on olnud väga mahuka uurimisega. Lisaks sellele on eraldatud ühe maavahetustehingu kohta materjalid eraldi uurimiseks, millises kriminaalasjas täna ühtegi kahtlustatavat ei ole. Justiitsminister ei ole kontrollinud menetlustoimingute seaduslikkust ega põhjendatust, kuna vastavalt prokuratuuriseaduse §9 lõikele 1 ei laiene justiitsministeeriumi teostatav teenistuslik järelevalve prokuratuuri tegevusele kohtueelses kriminaalmenetluses. Riigi peaprokurör on Langile kinnitanud, et ta on olnud antud kriminaalmenetlusega jooksvalt kursis ning tal puuduvad andmed ebaseaduslikke või põhjendamatute menetlustoimingute kohta. Samuti ei ole riigiprokuratuur tuvastanud seaduserikkumisi selles kriminaalasjas esitatud kaebuste lahendamise käigus. Käesoleval hetkel on riigiprokuratuuris kolm kaebust veel menetluses, selgitas Lang.

Justiitsminister vastas veel Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Evelyn Sepa, Jaak Aabi, Toivo Tootseni, Aivar Riisalu ja Lauri Laasi 8. oktoobril esitatud arupärimisele justiitsministeeriumi haldussuutmatusest. Arupärijad soovisid saada teavet kinnipeetavatega seotud erinevate asjaolude kohta. Lang ütles vangide tööhõive kohta, et AS Eesti Vanglatööstus ei tegele klassikalises mõttes mitte ainult töö organiseerimisega, vaid on ka omamoodi kutsehariduse koordineerija ja kutseoskuste õpetaja. „Me ikkagi peame leidma need võimalused, et inimestele õpetada mingit eriala, millega nad iseseisvalt pärast vanglast vabanemist hakkama saaksid;” selgitas Lang.

Istungi stenogramm:   

Riigikogu pressitalitus

  

Tagasiside