Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) esimese lugemise. Seaduse muutmine on tingitud vajadusest viia seadusandlik regulatsioon kooskõlla nõudmistega, mida Euroopa Keskpank esitab seoses Eesti üleminekuga eurole. Vastavalt Euroopa pangandustraditsioonile on muudetud nii Eesti Panga presidendi kui asepresidentide valimiskorda ja vastutust. Panga presidendi ametiaega pikendatakse 7. aastani, samuti tahetakse seadusesse lisada nõue, mille kohaselt sama isik ei saa Eesti panga presidendiks olla kaks ametiaega järjest. Eelnõu tutvustamisel puudutati ka eurole ülemineku vahetuskursi problemaatikat. Praegu fikseeritud vahetuskursi lõplik otsustamine jääb ECOFIN-i nõukogu pädevuses.

Riigikogu lõpetas Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE) esimese lugemise. Eelnõuga täpsustatakse regionaalministri pädevust temale alluvate valdkondade juhtimisel. Eelkõige puudutab see siseministri ja regionaalministri, regionaalministri ja keskkonnaministri ning siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja valitsuse pädevuse piiritlemist. Isamaaliidu fraktsiooni ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ei läinud läbi. Ettepaneku poolt hääletas 24, vastu oli 42 Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas menetlusest tagasi järgmised eelnõud:

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati menetlusest tagasi Riigikogu liikme Reet Roosi algatatud maksukorralduse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (673 SE). Eelnõu menetlusest tagasilükkamise poolt hääletas 44, vastu 25 Riigikogu liiget.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati menetlusest tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kollektiivlepingu seaduse § 6 täiendamise seaduse eelnõu (698 SE). Sotsiaalkomisjoni ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu oli 19 Riigikogu liiget.

Riigikogu istungi stenogramm asub internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside