Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE) teise lugemise. 

Eelnõu täpsustab vastutust lennuohutusvastase ründe eest ning sätestab kuriteona teise isiku identiteedi ebaseadusliku kasutamise. Kuritegu on lennuohutusvastane rünne, kus vabalt kasutuses olevate laseritega sihitakse maanduvaid või lennuväljal ruleerivaid õhusõidukeid ning pimestatakse sellega õhusõidukeid juhtivaid piloote. Karistatavaks muutub teise isiku identiteedi kasutamine, kui sellega on tekitatud kahju selle isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele. Kuritegu on ka eespool nimetatud eesmärgil identiteeti puudutavate andmete edastamine ja nendele juurdepääsu võimaldamine.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside