Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust:
 
51 poolthäälega (35 vastu) võeti uuesti muutmata kujul vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadus. Seadus tunnistab kehtetuks Eesti omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3, mille kohaselt lahendatakse Saksamaale hilisümberasunute vara tagastamise või kompenseerimise taotlused riikidevahelise kokkuleppega, andes olemasolevad taotlused läbivaatamiseks õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikele komisjonidele.
 
63 poolthäälega (1 vastu, 1 erapooletu) vastu võetud valitsuse algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (923 SE) annab võimaluse vähendada kinnipeetavate arvu vanglates. Süüdimõistetute reaalset kinnipidamist hakkab seaduse kohaselt asendama elektrooniline valve. Elektroonilise valve näol on tegemist nn koduaresti printsiibiga, millega süüdismõistetule kehtestatakse kodust väljumisel kindlad ajalised piirangud. Kontrollimiseks on käe või jala ümber seatud käekella meenutav seade, mis saadab teatud ajavahemike järel välja kodeeritud signaali. Elektroonilist valvet rakendatakse kergemate kuritegude puhul.
                       
80 poolthäälega vastu võetud valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus (921 SE) sätestab üheselt mõistetavalt varumakse maksja mõiste. Kehtiva seaduse kohaselt oli importijal kohustus tasuda varumakse. Importija mõiste omakorda andis võimaluse seda erinevalt tõlgitseda: kas varumakse maksab isik, kes on kütuse omanik või isik, kes vormistab selle tarbimisse. Seadus võimaldab paremini jälgida varumakse laekumisi ja kasutada selleks Maksu- ja Tolliameti aktsiisimaksjate andmebaasi.
 
77 poolthäälega (2 erapooletut) vastu võetud valitsuse algatatud ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seadus (895 SE) aitab kaasa energiakasutuse tõhususe paranemisele. Olemasolevate hoonete kasutajatele võimaldab seadus lihtsamat ligipääsu informatsioonile, mis puudutab hoone energiatarbimist ja võimalikke energiasäästumeetmeid, uutes hoonetes tuleb hoonete kavandamisel rakendada Eesti oludes sobivaid põhimõtteid hoonete energiatarbimist määravate osade kujundamisel. Seadus määrab kindlaks energiamärgiste väljastamise alused ning abinõud katelde, konditsioneeride ja küttesüsteemide efektiivsuse tõstmiseks.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
 
valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE);
 
valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE).
 
Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise:
 
valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE);
 
valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE);
 
valitsuse algatatud Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (961 SE);
 
valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE);
 
valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE);
                       
valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE);
                       
valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE).
 
Infotunnis vastas siseminister Kalle Laanet küsimustele korrakaitse tagamise, andmekaitse, politseitöö ja siseturvalisuse tagamise kiirreageerimisoperatsioonide kohta. Rahandusminister Aivar Sõerd vastas küsimusele maksusaladuse kohta. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas küsimusele maaelu arengu kohta aastatel 2007-2013.
                       
Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside