Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas Riigikogu liikmete Sven Sesteri, Tõnis Lukase, Andres Herkeli, Avo Üpruse, Mart Nuti ja Indrek Raudse 4. mail esitatud arupärimisele Eesti Vabariigi õppeasutuste direktoritele või pedagoogidele kehtivate keelenõuete kohta (nr 230).

 

Minister ütles, et keeleseaduse nõuete täitmist kontrollitakse nii avalikus kui erasektoris. Samuti teostatakse järelevalvet töötajate keeleoskuse, asutuste asjaajamise ja aruandluse, isikutega suhtlemise ja tööalase teabe edastamise üle, avaliku teabe ja reklaami keele ning ametliku keelekasutuse kirjakeele normile vastavuse üle, aga ka võõrkeelsete audiovisuaalsete teoste keele üle. Tähelepanu all on ka avalikkusele suunatud rahvusvaheliste ürituste tõlge ja eestikeelse tarbija teave.

Ministri selgituste kohaselt on keeleseaduse täitmise järelvalve muukeelsetes haridusasutustes viimastel aastatel olnud keeleinspektsiooni teravdatud tähelepanu all. See kajastub nii selles valdkonnas sooritatud järelevalvemenetluse kui ka määratud karistuste arvus. Reps ütles, et möödunud aastal kontrolliti ühtekokku 1235 avaliku sektori töötaja eesti keele oskust. Neist 799 muukeelsete haridusasutuste pedagoogi, kellest 716 ehk 92% ei vastanud keeleseadusest tulenevatele nõuetele. Keeletunnistustele lisaks kontrolliti 399 töötaja tegeliku keeleoskuse vastavust tunnistusel märgitule. Neist 336 ehk 84,2%, nende keeleoskus ei osutunud vastavaks. Kokku algatasid keeleinspektorid 2005. aastal 191 väärteomenetlust, neist 143 seoses keeleoskuse nõuete korduva rikkumisega muukeelsetes haridusasutustes. Ühtekokku määrasid keeleinspektorid 2005. aastal rahatrahve 68 020 krooni, millest 56 290 määrati keelenõuete rikkumise eest muukeelsetes haridusasutustes, märkis minister statistilise ülevaate selgituseks. „Esmakontrolli puhul üldjuhul trahvi ei määrata, vaid antakse tähtaeg, mille jooksul isik peab omandama nõutava keeleoskuse,” ütles Reps. Sõltuvalt töötaja ametikohast ja tegelikust eesti keele oskusest antakse keeleoskuse omandamiseks aega 6 kuust kuni aastani, selgitas haridus- ja teadusminister.

Reps vastas veel Riigikogu liikmete Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Olav Aarna ja Peeter Tulviste 10. mail esitatud arupärimisele religiooniõpetuse kohta gümnaasiumides (nr 235).

Õiguskantsler Allar Jõks vastas Riigikogu liikmete Avo Üpruse, Trivimi Velliste, Olav Aarna ja Peeter Tulviste 10. mail esitatud arupärimisele religiooniõpetuse kohta gümnaasiumides (nr 236) ja Riigikogu liikme Toomas Alatalu 10. mail esitatud arupärimisele eelnõu „Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks” menetlemise kohta (nr 234).

Siseminister Kalle Laanet vastas Riigikogu liikmete Ivari Padari, Eiki Nestori, Kadi Pärnitsa, Katrin Saksa, Jarno Lauri, Jüri Tamme, Peeter Kreitzbergi ja Sven Mikseri 3. mail esitatud arupärimisele sisejulgeoleku hetkeolukorra kohta (nr 227).

* * *

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul jäeti töönädala päevakorrast välja Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu  (830 SE) teine lugemine.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside