Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärk on täpsustada konventsiooniosaliste kohustusi seoses üldsuse osalemisega otsuste tegemisel geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta. Muudatuse kohaselt peab konventsiooniosaline sobival, õigeaegsel ja tõhusal viisil tegema üldsusele kättesaadavaks kokkuvõtte GMO tahtlikuks keskkonda või turuleviimiseks esitatud taotlusest ja asjakohase tegevuse mõju hindamisaruande.

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele maksude tõusu ja rüüstajate suhtes välismaalaste seaduse kohaldamise kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas küsimusele alkoholipoliitika kohta. Rahvastikuminister Urve Palo vastas küsimustele mitte-eestlaste lõimumispoliitika ja integratsiooni kohta.

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside