Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 3 seadust.

Riigikogu võttis 52 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse (94 SE). Seadus sätestab õppetoetuste ja õppelaenu saamise alused, tingimused ja korra, et tagada ligipääs kõrgharidusele ning motiveerida keskhariduse baasil kutsekeskharidust omandavat õpilast ja kõrgharidust omandavat üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima. Seadus jõustub 2003. aasta 1. septembril, §-d 15-24, § 28 lõige 1 ja §-d 29-32 jõustuvad 2004. aasta 1. septembril. Seaduse vastu hääletas 28 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 84 poolthäälega vastu Vabariigi Valitsuse algatatud 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse (95 SE). Muudatused puudutavad eraldisi sotsiaaltoetusteks, stipendiumideks, sõidusoodustusteks, õppetoetusteks ja õppelaenudeks Hariduse- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi valitsemisalas. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu võttis 51 poolthäälega vastu sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (67 SE). Eelnõu eesmärgiks on põhiseadusliku vastuolu kõrvaldamine, millega kaasneb toimetulekutoetuse määramise ja maksmise tingimuste korrastamine. Muudatuste kohaselt on paremini reguleeritud toimetulekutoetuste maksmine puuduses elavatele isikutele ja peredele. Seaduse vastu hääletas 34 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside