Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse

Riigikogu võttis täna 86 poolthäälega vastu valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse (472 SE). Seadusesse lisatakse uued terminid ja määratakse vedelkütusevaru koosseis. Seadus sätestab varu hoidmise kohustuse ja olemasoleva varu arvutamise uued alused. Samuti sätestatakse erivaru moodustamise reeglid ja uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule. Seadus täpsustab nõuded tegutsemiseks varustamisraskuste korral ja andmete esitamisel. Seadusega viiakse varu haldaja nõukogu tegevust puudutav regulatsioon kooskõlla riigivaraseadusega.

Vedelkütusevaru on riigi käsutuses või kontrolli all olev käesoleva seadusega kindlaksmääratud energiatoodete kogus. See moodustatakse riigi varustuskindluse kõrge taseme, riigi julgeoleku ning rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmise ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks. Kasutatakse rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide solidaarsusel põhinevaid usaldusväärseid ja läbipaistvaid mehhanisme.

Erakondade rahastamise eelnõu läbis esimese lugemise

Riigikogu lõpetas põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE) esimese lugemise. Eelnõu täpsustab erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelvalvet. Eelnõu muudab erakondade rahastamise selgemaks ning piiritleb konkreetsemalt erakondade tuluallikaid. Eelnõu sätestab seejuures ka tõhusamad järelevalvemehhanismid ja sanktsioonid. Eelnõuga täpsustatakse annetuste sisu ning keelatud annetuste loetelu. Samuti sätestatakse piirangud laenutegevusele ja erakonna majandustegevusele. Suurendatakse ka valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% häältest kogunud erakondade riigieelarvelist toetust.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. november.

Istungi stenogramm  

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside