Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

69 poolthäältega valitsuse algatatud toote ohutuse seaduse muutmise seaduse (702 SE). Seaduse eesmärk on tarbijakaitse tõhustamine teenuste ohutuse seisukohalt, tagamaks, et kõik osutatavad tooted ja teenused, ka need, mille kohta puudub eriregulatsioon, oleksid võimalikult ohutud. Ohtlik teenus on seaduse järgi teenus, mille osutamisviisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada vigastuse, mürgistuse, haiguse või muu ohu inimese tervisele. Seaduse nõuete rikkumise eest kehtestati rahatrahv kuni 300 trahviühikut (18 000 krooni), juriidilisele isikule kuni 50 000 krooni.

62 poolthäältega (vastu 1) võeti vastu valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse (699 SE ja 700 SE). Seaduses nimetatakse Eesti Muusikaakadeemia ümber Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaks ja Eesti Põllumajandusülikool Eesti Maaülikooliks.

Riigikogu lõpetas Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) teise lugemise. Maa munitsipaalomandisse andmise korra kehtestab eelnõu järgi valitsus. Opositsioon kritiseeris sellest tulenevat võimalikku otsustuspädevuse monopoliseerimisohtu. Isamaaliidu fraktsiooni ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada ei leidnud toetust, selle vastu hääletas 44 ja poolt 21 Riigikogu liiget.

Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul lükkas Riigikogu 41 poolthäälega (vastu 24) menetlusest tagasi Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (664 SE).

Riigikogu istungi stenogrammi leiab internetis aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside