Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Riigikogu 90. sünnipäevale pühendatud pidulik istung. Pidukõnedega esinesid Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Riigikogu esimees tuletas istungil viibijatele meelde Eesti parlamentarismi ajalugu alates 1919. aasta 23. aprillist, kui astus kokku Asutav Kogu. Ene Ergma võrdles oma kõnes tollase parlamendi ja erakondade liidrite tegevust tänapäeval toimuvaga. „Meil kehtiv enamusdemokraatia mudel, koos minimaalselt võitvate koalitsioonidega, ei ole täiuslik – seda on nimetatud isegi ebademokraatlikuks, kuna selle kõrval sõidab paljuräägitud hääletuste „teerull”, mida on ka siin saalis nimetatud kummitempliks,” sõnas Ergma. Riigikogu esimees rõhutas, et Eesti vajab praegu edasiminekuks kiireid otsuseid, mis tagavad inimestele töökohad, peredele turvatunde ning tasakaalu riigi rahakotis. „Need väärtused on kindlasti olulisemad erakonna või iseenda populaarsusest. Olgu meil jõudu seda meelse pidada,” ütles Ene Ergma.
President Toomas Hendrik Ilves hindas oma kõnes Eesti parlamendi alates Asutavast Kogust töökaks ja tulemuslikuks. „Heal seadusel on selge eesmärk, see on arusaadav ja seda on kerge täita. Head seadusandjat ei iseloomusta eelnõu seaduseks vormistamise kiirus, vaid arusaam oma vastutusest ja hoolikus kõigi argumentide kaalumisel. Ehk peitub just siin – otsuste kõigi mõjude hindamises ja soovimatute tagajärgede vältimises – Eesti parlamendi töö tulevik? Selleks soovingi nii teile, hea Riigikogu, aga ka kõikidele tulevastele Eesti rahvaesindustele jõudu, riigimehelikkust ja vastutustunnet!,” ütles president.
Peaminister Andrus Ansip andis Riigikogule edasi Vabariigi Valitsuse õnnitlused Eesti parlamendi 90. sünnipäeva puhul sõnadega: „Täna on Eesti demokraatia pidupäev”. Peaminister soovis Riigikogule jõudu ja tarmu.
Riigikogu ees esinesid sünnipäevasõnavõttudega ka teised põhiseaduslike institutsioonide esindajad: riigikohtu esimees Märt Rask, riigikontrolör Mihkel Oviir ning õiguskantsler Indrek Teder.
Riigikogu juubeliistungil laulis Revalia Kammerkoor Hirvo Surva juhatusel.
 
Riigikogu võttis 70 poolthäälega vastu keskkonnakomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse (436 SE). Riigivaraseadust täiendatakse uue paragrahviga (§ 34¹), mis sätestab riigi omandisse jäetud metsamaa võõrandamisega seonduva. Riigi omandisse jäetud metsamaad sisaldava kinnisasja võõrandamisel on kinnisasja omandamisel ostueesõigus võõrandatava kinnisasjaga piirneva maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa kõlvikut sisaldava kinnisasja omanikul. Ostueesõigusega kinnisasja omandi üleandmise kulud kannab omandaja. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside