Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaministri kandidaat Andrus Ansip sai valitsuse moodustamiseks 56 Riigikogu liikme toetuse. 44 Riigikogu liiget hääletas Ansipile valitsuse moodustamiseks volituse andmise vastu.

Peaministri kandidaat esines Riigikogu ees ka ettekandega valitsuse moodustamise aluste kohta. „Valitsus, mille moodustamiseks ma täna teie ees toetust küsin, lubab valitsemislepingu esimeses punktis viia valitsussektor hiljemalt aastaks 2014 struktuursesse eelarve ülejääki ning hoida seejärel ülejääki kõigil kasvuaastatel. Sellega oleme selgelt sõnastanud, et mandaati küsiva valitsuse inimeste elukvaliteedi tõstmisele suunatud poliitikat raamib vastutustundliku ja aruka majandamise kohustus – kohustus arendada Eestit ka edaspidi atraktiivse ja usaldusväärse majanduskeskkonnana,“ lubas Ansp. Ta jätkas: „Valitsuse tegevuse suurim eesmärk on inimeste elukvaliteedi tõstmine – sellise Eesti, sellise elukeskkonna loomine, kus edeneb meie kultuur, kuhu sünnib rohkem lapsi ja pikeneb eestlaste eluiga ning kus inimesed soovivad hea meelega elada.“ Ansip rõhutas, et valitsus kavatseb jätkata alustatud struktuurseid reforme hariduses ning langetada hädavajalikud strateegilised otsused energeetikas. Läbi tuleb viia eri- ja sooduspensionide reform, kehtestada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus ja suurendada tööturu turvalist paindlikkust. Valitsus kavatseb langetada tööjõumakse, vähendada tulumaksumäära samale tasemele käibemaksumääraga, kaotada tööga seotud tasemekoolitustelt erisoodustusmaks, ettevõtlussõbralikkuse suunas edasi arendada üldist majanduskeskkonda ning suurendada lastega perede ja pensionäride sotsiaalset turvalisust. Peaministri kandidaat tõi suurimate sihtidena esile konkurentsivõimelise majanduse, peresõbraliku riigi, sotsiaalse turvatunde ja kõrgelt haritud rahva. Ansip võttis mahuka, 55-leheküljelise koalitsioonileppe kokku ühe lausega: „Korras majandus toob kaasa kõigi Eesti elanike elatustaseme tõusu.“ Selle eelduseks on stabiilne majanduskasv ja konkurentsivõimeline majandusstruktuur. Ansip lubas, et valitsus tagab vanemahüvitise süsteemi jätkumise, vanemapensioni ja noorte huviringiraha kehtestamise. Samuti loodetakse pensionide tõusu nii järgmisel kui järgnevatel aastatel. Tööpuuduse vähendamiseks pööratakse põhitähelepanu noortele ning ka pikka aega tööturult eemal olnutele, arendatakse tööturu olukorrast sõltuvalt aktiivseid tööturumeetmeid, muuhulgas palgatoetust, tööpraktikat, ettevõtluse alustamise toetust, erialase ettevalmistuseta inimeste koolitamist, parandatakse töötukassa võimet aidata inimesi uue töökoha leidmisel, pakkudes kiiremat teenust, tänapäevaseid infotehnoloogilisi võimalusi ning isiklikumat lähenemist. Pikemaajalise eesmärgina nimetas peaministri kandidaat hariduse viimist Põhjamaade tasemele. Ta kinnitas ka, et Eesti välispoliitika eesmärk ei muutu – see on Eesti julgeoleku ja heaolu kasvu kindlustamine. Oma kõne lõpetades ütles Ansip: „Usun, et järgmisel neljal aastal valitseb Eestit tugev Riigikogu ja võimekas valitsus ning koos viime Eesti nelja aasta võrra lähemale Euroopa jõukamatele. Loodan selles töös nii kodanikuühiskonna, meedia kui ka opositsiooni ausameelsele kaasaelamisele ja -mõtlemisele.“
 
Riigikogu liikmed said peaministri kandidaadile ka küsimusi esitada.
 
Vt lisa istungi stenogrammist:
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside