Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel täiskogu istungil esines peaminister Andrus Ansip ülevaatega valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.

Eesti eesmärkidena Euroopa Liidus näeb Ansip rahvastiku positiivset juurdekasvu ja riigi jõudmist ELi viie rikkama liikme hulka. „Meie tegutsemine Euroopa Liidus peab toimuma nendest sihtidest lähtudes,” rõhutas ta.

Ansip väljendas heameelt, et Riigikogu on andmas olulist panust selleks, et Euroopa lähitulevik muutuks selgemaks. Euroopa põhiseaduse lepingu on seni ratifitseerinud 14 liikmesriiki, peaminister avaldas lootust, et Eestist saab selles nimekirjas viieteistkümnes riik. „Põhiseaduse lepingu ratifitseerimine annab signaali, et oleme Euroopa arendamise poolt,” ütles peaminister. „See näitab, et mitmeaastase põhjaliku arutelu läbinud leping on parem, lihtsam, demokraatlikum ja kodanikele arusaadavam kui olemasolev lepingute rägastik.”

Kõneldes seni saavutatust, tõstis peaminister esile kiiduväärt muutused Eesti tööjõuturul. Tööpuuduse vähenemine 9,4 protsendilt 6,2 protsendile on ELis kiireim. Eesti jaoks väga tähtsaks hindas peaminister ka detsembri ülemkogul saavutatud eelarveraamistiku kokkulepet aastateks 2007-13. Uue eelarveperspektiivi järgi eraldatakse Eestile üle 70 miljardi krooni. „See tähendab, et meie kasutuses olevate ELi vahendite aastane hulk enam kui kahekordistub,” nentis ta. Ühtlasi tõi peaminister välja valdkonnad, milles riigipoolsed investeeringud kasvavad: „Valitsuse prioriteetideks on haritud ja tegus rahvas, ettevõtluse ning teadus- ja arendustegevuse arendamine, paremad ühendusvõimalused, väiksem keskkonnakoormus ning regionaalpoliitika arendamine.”

Riigikogu liikmed esitasid peaministrile hulgaliselt küsimusi, sõnavõttudega esinesid fraktsioonide volitatud esindajad.

***

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE) esimese lugemise.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside