Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas Riigikogu liikmete Peeter Võsa, Yana Toomi, Priit Toobali ja Viktor Vassiljevi 26. oktoobril esitatud arupärimisele seaduse nõuete täitmisest koolides (nr 57).
 
Arupärijad soovisid teada, kuidas on tagatud koolis vaimne ja füüsiline turvalisus ning hädaolukorra lahendamine.
 
Aaviksoo selgituste kohaselt kasutavad kõik koolid abinõusid turvalisuse tagamiseks ja vägivalla ennetamiseks. Ta tunnistas samas, et arvestades uuringute ning tuleohutuse järelevalve tulemusi ei tehta seda kõikides koolides piisavalt efektiivselt. Aaviksoo märkis, et haridus- ja teadusministeerium on valinud koolikeskkonna turvalisuse 2012.–2013. õppeaasta temaatilise järelevalve prioriteediks.
 
Vastates küsimusele, kuidas on koolides tagatud vägivalla ennetamine ja järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel, ütles minister, et koolide kodukordade andmetel kasutatakse selleks õppimist õpetaja vahetul juhendamisel, korrapidaja-õpetajate süsteemi, turvatöötajate järelevalvet, rahuklassi, pikapäevarühma, jälgimisseadmestikku, ühiselt kokku lepitud väärtusi ja käitumisnorme. Kokkulepitud on põhimõtteid sekkumiseks ja olukordade lahendamiseks konkreetsete juhtumite korral, koolibussi kasutamisel ja õppekäikude läbiviimisel.
 
Aaviksoo selgitas, et hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhendi, näidisplaani ja õppefilmi väljatöötamisse olid kaasatud eri tüüpi pilootkoolide ja lasteaedade, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ning demineerimiskeskuse spetsialistid. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor on iga kooli jaoks määranud kontaktisiku, kelle üheks tööülesandeks on anda nõu sobilike reageerimisviiside kohta.
 
Minister rõhutas, et kooli turvalisus algab mõistliku hoolsuse rõhutamisest. Ta lisas, et algab muidugi ka riiklikest meetmetest, avalikkuse tähelepanust, mis lõppkokkuvõttes taandub koolipidajate ja koolidirektorite hoolsusele ning ka laste ja lastevanemate suhtumisele kooli, nende tähelepanelikkusele selle suhtes, kuidas ja missuguste kavatsustega minnakse kooli, kuidas sealt tullakse.
 
Rahandusminister Jürgen Ligi vastas kahele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Viktor Vassiljevi, Aadu Musta, Ester Tuiksoo, Olga Sõtniku, Kalev Kallo ja Priit Toobali 9. novembril esitatud arupärimine Riikliku VEB Fondi lõpetamise otsusest (nr 64);
 
Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Deniss Boroditši, Viktor Vassiljevi, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Jüri Ratase ja Enn Eesmaa 10. novembril esitatud arupärimine kontsernikonto kasutamisest (nr 65).
 
Keskkonnaminister Keit Pentus vastas Riigikogu liikmete Peeter Võsa, Yana Toomi, Priit Toobali ja Viktor Vassiljevi 26. oktoobril esitatud arupärimisele maareformist (nr 56).
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas kahele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Priit Toobali, Ester Tuiksoo, Enn Eesmaa, Marika Tuus-Lauli, Heimar Lengi, Viktor Vassiljevi, Inara Luigase, Aadu Musta ja Tarmo Tamme 9. novembril esitatud arupärimine Viljandimaa perearstisüsteemist (nr 63);
 
Riigikogu liikmete Neeme Suure, Kalvi Kõva, Jevgeni Ossinovski, Jaak Alliku, Heljo Pikhofi ja Helmen Küti 17. novembril esitatud arupärimine asenduskoduteenuse rahastamisest (nr 68).
 
Pevkur ei pidanud vastama Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Viktor Vassiljevi, Eldar Efendijevi, Mailis Repsi, Aadu Musta, Yana Toomi, Heimar Lengi, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani, Peeter Võsa, Inara Luigase ja Tarmo Tamme 21. novembril esitatud arupärimisele lastega perede toimetuleku kohta (nr 70), sest arupärijad võtsid selle menetlusest tagasi.
 
Riigikaitsekomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ eelnõu (120 OE) teine lugemine.
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Viktor Vassiljev.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside