Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Viktor Vassiljevi, Eldar Efendijevi, Yana Toomi, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Enn Eesmaa, Rainer Vakra, Jüri Ratase, Priit Toobali ja Kalle Laaneti 18. jaanuaril esitatud arupärimisele Eesti Kunstiakadeemia õppehoone rahastamise kohta (nr 95). 

Aaviksoo tunnistas, et kunstiakadeemia uue õppehoonega seoses on tõstatunud nii palju probleeme, et nende lahendamine on kujunenud üsna suureks väljakutseks. Ta tunnistas samas, et kui mõni aeg tagasi algas arutelu uue õppehoone mahu, valmimistähtaegade üle, siis tänaseks on tegemist oluliselt tõsisema aruteluga kunstiakadeemia jätkusuutlikkusest ja kunstihariduse, täpsemalt kõrgema kunstihariduse järjepidevusest. 

Ministri selgituste kohaselt esitas kunstiakadeemia taotluse ehitusloa esitamise tähtaja pikendamiseks 18. novembril. Sihtasutuse Archimedes rahastamisotsuses oli viide rakendusüksuse õigusele toetuse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks tunnistada, kui toetuse saaja ei ole tähtaegselt rakendusüksusele ehitusluba esitanud. Aaviksoo lisas, et pärast kunstiakadeemia poolt vaide esitamist on ta palunud läbi viia kunstiakadeemia tegevuse õiguspärasuse järelvalve. „Ühtlasi oleme koos kunstiakadeemiaga leppinud kokku, et vajalik oleks läbi viia kunstiakadeemia finantsjätkusuutlikkuse audit,“ märkis Aaviksoo. Järelevalve aruanne peaks esitatama 9. märtsil ning finantsseisundi ja jätkusuutlikkuse aruanne selle nädala lõpus, pärast seda, kui kunstiakadeemia on saanud sellele aruandele anda oma kommentaarid. 

Minister tunnistas, et Sihtasutus Archimedes on jätkuvalt seisukohal, et EKA esitatud projekti elluviimise ajakava ei ole realistlik ja veel olulisemal määral kui varem on üles kerkinud kogu projekti finantseerimise küsimus. Aaviksoo loodab, et koos EKA-ga suudetakse objektiivsete hinnangute baasilt kujundada tulevikku vaatav arenguperspektiiv, mille realiseerimisel soovib haridus- ja teadusministeerium EKA-t igakülgselt aidata, eelkõige läbi kõrgema kunstihariduse jätkusuutlikkuse tagamise prioriteedi. 

Ministri arvates on kahetsusväärselt ebatõenäoline tõsiasi ehitada see maja selle ajaga ja selle projekti alusel sinna kohta. Aaviksoo sõnul peavad vastuvõetavad otsused olema vastutustundlikud selliselt, et tulemuste eest vastutataks nii kunstiakadeemia kui ka haridusministeerium ja Sihtasutus Archimedes.  

Aaviksoo vastas veel Riigikogu liikmete Rannar Vassiljevi, Indrek Saare ja Helmen Küti 13. veebruaril esitatud arupärimisele Vaeküla kooli kohta (nr 111). 

Justiitsminister Kristen Michal vastas Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Inara Luigase, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi 18. jaanuaril esitatud arupärimisele alusetult kinnipeetute kohta (nr 96).           

Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Kalvi Kõva, Jaan Õunapuu, Rein Randveri, Jevgeni Ossinovski 26. jaanuaril esitatud arupärimisele vedelkütuse erimärgistamise kohta (nr 101).             

Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Eldar Efendijevi, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme, Kalle Laaneti, Rainer Vakra, Jüri Ratase, Olga Sõtniku ja Priit Toobali 16. jaanuaril esitatud arupärimine Eesti arstiabi kättesaadavuse kohta (nr 91); 

Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Tarmo Tamme, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Peeter Võsa, Mihhail Stalnuhhini, Marika Tuus-Lauli, Jüri Ratase, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Kalle Laaneti ja Deniss Boroditši 18. jaanuaril esitatud arupärimine patsientide ravita jätmise kohta (nr 94).           

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Kadri Simsoni, Tarmo Tamme, Inara Luigase, Ester Tuiksoo, Priit Toobali ja Rainer Vakra 26. jaanuaril esitatud arupärimisele Eesti kui Venemaa organiseeritud kuritegevuse transiidikoridori kohta (nr 102).           

Siseminister Ken-Marti Vaher ei pidanud täna vastama Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Viktor Vassiljevi, Rainer Vakra, Jüri Ratase, Kalle Laaneti ja Valeri Korbi 18. jaanuaril esitatud arupärimisele nõuetele vastavate rehvide kasutamise kohta (nr 93), sest arupärijad võtsid selle menetlusest tagasi. 

Vabas mikrofonis võtsid sõna Mihhail Stalnuhhin ja Mailis Reps

Istung lõppes kell 18.25. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

           

Tagasiside