Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse (284 SE). Seadusmuudatuste tulemusena vähenevad vedaja poolt autoveo alaste dokumentide taotlemiseks tehtavad rahalised ja ajalised kulutused. Planeeritav dubleerivate dokumentide kaotamine ja tegevuslubade kehtivusaegade pikendamine toob kaasa iga-aastaste kulutuste vähenemise vedajatele ligi 1,5 miljonit krooni. Samuti muutub dokumentide taotlemine mugavamaks, kuna mitmeid dokumente on võimalik taotleda elektrooniliselt. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

 
Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) esimene lugemine. Ettekandega esines rahandusminister Ivari Padar. Rääkides eelarvepoliitika valikutest ja sellest, mida 2009. aasta riigieelarve sisaldab tõdes rahandusminister, et riigi rahandus ei ole halvas olukorras. „Riik on suutnud kiire kasvu aastatel koguda reserve, mille maht on tänase seisuga 28 miljardit krooni, moodustades 11% prognoositavast siseriiklikust kogutoodangust 2008. aastal ning moodustades 29% prognoositavast 2009. aasta eelarve mahust,“ ütles Padar. Minister kinnitas, et riigil on jätkuvalt olemas vahendid võtta vastu veelgi tõsisemad väljakutsed, kui senini on esitatud ning 2009. aasta eelarve on põhimõtteliselt senise Eesti riigi rahanduspoliitika joone jätkamine – tasakaalus valitsussektori eelarve planeerimine. Padari sõnul on järgmise aasta riigieelarve tulude maht 97,8 miljardit krooni ja kulude maht 98,7 miljardit krooni. Padar: „Järgmise aasta üks põhilisi prioriteete on julgeolek, nii konkreetses kui ka kõige laiemas mõttes. Kaitsekulude kasv on raske, ent tarvilik valik. Sama puudutab sisejulgeoleku võimekuse hoidmist.“ Eelarve valguses rääkis Padar ka panustamisest haridusse, Euroopa Liidu toetuste maksimaalsest ärakasutamisest ning ka pensioni tõusust, mis ületab elukalliduse tõusu. Rahandusminister rõhutas, et eelarvepoliitika on vaja kriitiliselt ümber hinnata. „Me vajame eelarvepoliitikat, mis võimaldab kiiremini ja paindlikumalt reageerida muutustele. Meil on vaja süsteemi, mis ei eelda automaatset majanduskasvu, vaid liigub käsikäes majanduskasvuga. Eelarve stabiliseerivat rolli saab suurendada parema planeerimisega. Me peame eelarvet tegema riigieelarve strateegia alusel ja pikemaks perioodiks,“ märkis Padar. Oma ettekande lõpus peatus minister ka kindlustundel ja finantsjulgeolekul kui esmasel eesmärgil. Padari sõnul on meie rahapoliitika on olnud Eesti suurim kindluse allikas.
Rahanduskomisjoni poolse ettekandega esines komisjoni esimees Jürgen Ligi.
Fraktsioonide nimel esinesid sõnavõttudega Riigikogu liikmed Vilja Savisaar, Marek Strandberg, Tarmo Mänd, Eiki Nestor, Mart Laar ja Keit Pentus.
Erakond Eestimaa Roheliste fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku vastu hääletas 49 ja poolt 7 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega ei leidnud nimetatud ettepanek toetust ja eelnõu suunati teisele lugemisele. Muudatusettepanekud tuleb 2009. aasta riigieelarve eelnõule esitada 28. oktoobriks.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside