Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni eestvedamisel toimusid Riigikogu konverentsisaalis mõttetalgud, et koguda huvigruppide seisukohti ja ettepanekuid riigireformi lähtealuste väljatöötamiseks.

Probleemkomisjoni esimehe Tanel Talve sõnul on lähtealuste väljatöötamine oluline, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mida riigireformi all silmas peetakse. „Täna mõistetakse riigireformi väga erinevalt, seetõttu koondame ideed ja kinnitame põhilised suunad, et tõsta rahva heaolu muutuvas maailmas,“ lisas Talve.

„Riigireformi seisukohalt on oluline ühtlustada arusaamu peamistest lähtealustest ning leida olulisemad kriteeriumid ja väärtused,“ ütles Talve. „Selleks toimuvadki täna mõttetalgud, kuhu oleme kutsunud eksperdid erinevatest valdkondadest üle Eesti.“

Arutelulaudu modereerisid Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro ja majandusekspert Ott Pärna.

Arutelulaudade teemadeks olid inimesed ja kogukonnad, valitsemine ja valitsemismudelid (sh uued tehnoloogilised lahendused), poliitikate kujundamine (sh avalikud teenused) ning konkurentsivõimeline riik.

Arutelu juhtis probleemkomisjoni esimees Tanel Talve.

Probleemkomisjon kaasab riigireformi lähtealuste väljatöötamisse huvigrupid

Probleemkomisjon kaasas riigireformi lähtealuste väljatöötamisse huvigrupid

Arutelulaudade teemad:

Inimesed ja kogukonnad

Moderaator – Teele Pehk, Eesti Koostöö Kogu juhataja

 • Mis on kogukonna roll valitsemises?
 • Kuidas kogukonnad ja inimesed saavad otsustusprotsessides osaleda?
 • Millises mahus ja millega peab riigi poolt toetama kohalikke omavalitsusi?
 • Millises mahus ja millega peab riigi poolt toetama kogukondade ja inimeste ühistegevust ja osalemist poliitikate kujundamises?
 • Milliseid koostöömudeleid ja teenuseid saaks inimesed, kogukonnad, riik ja kohalikud omavalitsused ühiselt pakkuda?

Kokkuvõte arutelust (PDF, 661 kB)

Valitsemine ja valitsemismudelid (sh uued tehnoloogilised lahendused)

Moderaator: Meelis Kitsing, Arenguseire Keskuse uuringute juht

 • Kuidas rakendada uusi valitsemismudeleid riigi valitsemisse ja otsustusprotsessidesse?
 • Kuidas riigi institutsioone ümber korraldada nii, et riigi ja kohalike omavalitsuste pakutavad teenused oleksid inimesekesksemad (nähtamatud) ja suunatud probleemist lähtuvatele terviklikele lahendustele?
 • Milliste valdkondade teenused võiksid olla rohkem tsentraliseeritud ja millised detsentraliseeritud?

Kokkuvõte arutelust (PDF, 384 kB)

Poliitikate kujundamine (sh avalikud teenused)

Moderaator: Külli Taro, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja

 • Kuidas tegeleda õigete asjadega ja õigesti – paindlikult, väledalt ja targalt?
 • Kuidas tuua poliitikasse rohkem teadmispõhisust?
 • Kuidas saada poliitika kujundamisse pikemaajalist vaadet?
 • Kuidas suurendada riigikogu rolli riigi strateegilistes ja pikaajalistes otsustes?

Kokkuvõte arutelust (PDF, 246 kB)

Konkurentsivõimeline riik

Moderaator: Ott Pärna, majandusekspert

 • Mida saaks riik teha, et tuua Eestisse rohkem investeeringuid ja suurendada (teenus)majanduse eksporti?
 • Kuidas tuua Eestisse rohkem ettevõtete arendustegevusi (arendusüksuseid)?
 • Kuidas juhtida otsustavalt teadusarendustegevuse riiklikku rahastamist sellisel viisil, et see kasvataks Eesti konkurentsivõimet (haridus, teadus, tööturg, …)?

Kokkuvõte arutelust (PDF, 418 kB)

Edasised tegevused

Probleemkomisjon planeerib mõttetalgutega jätkata lähiajal.

Lisainfo:

Kaja Kuivjõgi
Nõunik, Riigikogu Riigireformi probleemkomisjon
T: + 372 631 6928
kaja.kuivjogi@riigikogu.ee
www.riigikogu.ee
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, Estonia

Tagasiside