Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Omavalitsuste algatatud digiprojektide tulemusena jõuab ülikiire internet kõigi soovijateni sõltumata nende elukohast, kinnitavad Riigikogu e-Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve ja lairibavõrgu toetusrühma esimees Andres Metsoja.

Riigikogu e-Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve sõnul on äärmiselt tähtis, et omavalitsuste seni tehtud töö jõuaks tulemusliku lahenduseni ja selles soovitakse omavalitsuste ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös ühiste otsusteni jõuda. „Eesmärk on viia valguskaabel kõikide inimesteni võimalikult kiiresti ja efektiivselt riigi vahendeid kaasates,“ ütles Talve.

Talve hinnangul võimaldab kõigile turuosalistele avatud üleriigiline toetusmeede interneti viimase miili väljaehitamiseks alustada isegi varem investeeringutega, mis tagaks kiire internetiühenduse soovijatele sõltumata nende elukohast.

Talve selgitas, et maakonnad ei pea võtma laenu ja keegi ei võta omavalitsustele lubatud toetust ära. „Tahame valguskaabli viia iga inimesteni üle riigi, sõltumata tema elukohast,“ rääkis ta. „Inimeste valmisolek on olemas, raha riigieelarves on selleks 2018. aastal 10 miljonit ja 2019. aastal 10 miljonit. Nüüd tuleb läbi rääkida, kuidas see täpselt toimub.“

TK arengukava kohaselt peaks kiire interneti ühendus jõudma iga inimeseni, kes seda soovib aastaks 2020.  Talve avaldas kartust, et seda eesmärki ei suudeta siiski täita, kuid igal juhul peaksid tööd algama järgmisel aastal. „Igal juhul oleme astunud sammu edasi,“ ütles Talve. Ta avaldas lootust, et riiklikult asjaga tegeledes ehitatakse viimane miil välja veel kiiremini ja efektiivsemalt kui omavalitsuste tasandil.

Riigikogu lairibavõrgu toetusrühma esimehe Andres Metsoja sõnul on täna sisuliselt jõutud tagasi kahe aasta tagusesse aega. „Pakkusime siis Elektrilevile võimalust valguskaablivõrgu väljaehitamiseks. Teavitustöö osas tulid peamisteks partneriteks maavalitsused, omavalitsusliidud ja vallad. Nüüd tulebki üheskoos edasi minna ja leida parim võimalik lahendus,“ ütles Metsoja.

6. novembril toimubki lairibavõrgu toetusrühma ja e-Eesti toetusrühma ühisistung, kuhu on kutsutud omavalitsuste esindajad, maakondades käivitunud digiprojektide juhid ja ettevõtlus- ja infotehniloogiaminister Urve Palo.

Riigikogu lairiba toetusrühma ja E-Eesti toetusrühmade eestvõtmisel on Riigikogu vastu võtnud seadusemuudatused, millega loodi eeldused ja võimalused lairibavõrgu väljaehitamiseks kogu Eestis, kasutades selleks olemasolevat taristut.  Üle Eesti on paljud Eesti omavalitsused algatanud digiprojektid ja kokku kogunud üle 50 000 sooviavalduse kiiret, töökindlat ja taskukohast internetiühendust võimaldava valguskaabli paigaldamiseks igasse Eesti majapidamisse ja ettevõttesse.  

Tanel Talve
E-Eesti toetusrühma esimees

Andres Metsoja
Lairibvõrgu toetusrühma esimees

Tagasiside