Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu naisteühendus avaldab toetust Eestis esimest korda toimuvale naiste marsile. Ühekordne aktsioon toimub 19. jaanuaril üle maailma ja sellega juhitakse tähelepanu naiste ja teiste tõrjutud rühmade õigustele.

Naisteühenduse aseesimehe Terje Trei sõnul ei tohiks inimese sugu määrata tema töötasu ega kohtlemist. „Palgalõhe, naistevastane vägivald ja sooline diskrimineerimine on ka Eestis päris probleemid, mida tuleb tunnistada ja millega peab tegelema. Tallinnas toimuva naiste marsiga kutsutakse avalikkust nendele probleemidele ausalt otsa vaatama.“

Ühenduse liige Tarmo Kruusimäe märkis, et alla kolmandiku Riigikogu liikmetest on naised. „Kevadistel valimistel on igaühel meist võimalus seda statistikat parandada ja hääletada mõne targa ja tubli naispoliitiku poolt.“

Naisteühenduse liikme Barbi Pilvre sõnul on oluline, et riik sekkuks rohkem igapäevase hoolduskoormuse jagamisse. „Haigete ja vanemate pereliikmete ning laste eest hoolitsemine langeb tavaliselt naise õlule. See nähtamatu töö välistab tihti teised valikud nagu oma annete arendamine, isiklik karjäär, osalemine avalikus elus ja ka poliitikas. Kui teiste eest hoolitsemisele pühendumine pole just naise vaba valik, peaks riik aitama seda koormust jagada,“ ütles Pilvre.

Parlamentidevahelise Liidu andmetel on maailma parlamendisaadikutest alla 24 protsendi naissoost. Sooline palgalõhe Eestis on statistikaameti andmetel üle 20 protsendi ja Eurostati arvestuse järgi on Eesti sooline palgalõhe Euroopa Liidu suurim. Euroopa Põhiõiguste Ameti uuringu kohaselt on Euroopas üks kolmandik naistest alates 15. eluaastast kogenud mingis vormis füüsilist või seksuaalset vägivalda.

Riigikogu naisteühendus koondab soolise võrdõiguslikkuse ja naiste huvide eest seisjaid. Toetusrühmade ja ühenduste kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

Lisainfo:
Barbi Pilvre
tel 56 207 220

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside