Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lisaeelarvega Haigekassale suunatavate täiendavate vahendite kasutamise prioriteediks peab saama tervishoiutöötajate palgatõus.

On ilmne, et praegusest kriisist suudame väljuda ainult tervishoiutöötajate abiga – iga inimene on oluline. Hingamisaparaate saab kiiresti juurde osta, maske, kindaid ja desinfitseerimisvahendeid samuti, aga kui pole inimesi nendega opereerimas, siis patsiendid ei tervene. Tänusõnade kõrval tuleb tervishoiutöötajate panust vääriliselt hinnata ka otseses materiaalses mõttes, tagades neile ausa sissetuleku ning vähemalt riigi keskmisega võrreldava palgatõusu.

Peame kahetsusega nentima, et kuigi tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud alustasid uue üleriigilise kollektiivleppe läbirääkimisi juba 2020. aasta septembris, jäid need Eesti Haiglate Liidu passiivsuse tõttu toppama ning tänaseks on osapooled riikliku lepitaja sõnul „keerulises, aga mitte lootusetus olukorras“. Juhime tähelepanu, et just kollektiivlepped on andnud Eesti tervishoiutöötajatele kindluse, et nende oskusi ja teadmisi vajatakse just kodumaal. Näha on ka tulemusi – alates pidevate ühiste kollektiivlepete sõlmimisest on Eesti tervishoiutöötajate väljaränne vähenenud. Senine kollektiivlepe lõppes 2020. aastaga ja on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti Haiglate Liit ei ole astunud samme läbirääkimistega edasi liikuda.

Parlamendis on menetluses lisaeelarve, mis näeb ette ka olulist vahendite suunamist Haigekassale kriisiga seotud ootamatute kulude katmiseks. Seisame selle eest, et tervishoiutöötajate palgatõus saaks selge katte ka tuleva aasta korralises riigieelarves ning toetame seisukohta, et riik peab vajadusel leidma ka erakorralised vahendid katmaks tervishoiuvaldkonna kollektiivleppes kindlaksmääratud tariifid.

Kutsume Eesti Haiglate Liitu üles võtma oma lähinädalate prioriteediks tervishoiutöötajate kollektiivleppe läbirääkimised, et tagada kõigile ühtviisi suurepärastele töötajatele võimalikult kõrge palgatõus.

Riigikogu ametiühingute toetusrühma liikmed on Oudekki Loone, Lauri Läänemets, Jaanus Karilaid, Siret Kotka, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Martin Repinski, Riina Sikkut, Marika Tuus-Laul ja Jaak Valge.

Riigikogu ametiühingute toetusrühm

Tagasiside