Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna fraktsioon leiab, et innovatiivse Eesti eeliseks on rakendada rikastava looduskeskkonna, püsimetsanduse ja säästva metsanduse majandamist. Sellise tervikliku lähenemise vajaduseni jõuti tänasel kohtumisel MTÜ Eesti Metsa Abiks esindajatega.

Kohtumisel arutati raiemahtude alandamist lähtuvalt liigirikkuse ja kliima kaalutlustest ning vajadust rahvapärastada riigimetsa kasutust. Aga ka koolides loodushoidlike tavade ning traditsioonilise säästva Eesti rahvakultuuri senisest põhjalikumat õpetamist, väikemetsaomanike kui kultuuripärandi jätkajate hoidmist ja teadlikku toetamist.

„MTÜ Eesti Metsa Abiks on kaardistanud väga põhjalikult ja ülevaatlikult praegused probleemid majanduse, ökoloogia, kultuuri ja sotsiaalia valdkonnas. See on väga hea alus metsanduse arengukava koostamiseks ja selle üle arutlemiseks,“ võttis kohtumise kokku Talvik.

„Eesti mets on Eesti inimeste varandus. See on mitte ainult Eesti majanduse vaid kogu siinse elu eeltingimus ja tagatis. Peame kõrvale heitma ärihuvid, ettevõtjate ning ministeeriumide omavahelised suhted ja suured rahanumbrid, mis on täna mõistliku metsanduspoliitika ajamise peamine takistus,“ ütles kohtumise lõpuks Vabaerakonna fraktsiooni esimees Artur Talvik. Ta lisas, et metsanduse arengukava kõrval on vaja välja töötada ning rakendada metsa majandamisel kaasaegne ja innovatiivne mudel, mis põhineb ühiselt kokku lepitud raiemahtudel ning on jätkusuutlik, seejuures loodust säästev.

Lahendamist vajab siiski ka poliitilise vastutuse küsimus ning ministeeriumi ja ametnike sõltumatus metsapoliitikat ajades. „Kui räägime ühiskondlikust kokkuleppest raiemahtude kohta liigiti, siis selle eelduseks on läbirääkimiste eestvedaja erapooletus. Seetõttu peab minister hea tulemuse saavutamiseks leidma erapooletu kantsleri protsessi vedama,” lisas Talvik.  

Kohtumisel osalenud MTÜ Eesti Metsa Abiks koordinaator Indrek Vainu lisas, et tänane intensiivne metsamajandamine ei ole väikese Eesti jaoks jätkusuutlik. Viimase kümne aasta jooksul on raiemahud tõusnud kolm korda, lageraie osakaal on juba üle 80% ja metsaseadust on pidevalt lõdvendatud. „Uus Metsanduse arengukava peab olema kompenseeriv –  tasandama toimunud üleraiet, arvestama kliimamuutustega ja rahva sügavamate väärtustega. Eesti eesmärk on hoida oma elukeskkonda ja kultuuri, olla omanäoline loodusriik, mitte saastav tööstusriik,“ võttis tänase metsanduspoliitika kokku Vainu.

Vaata lisaks: Vabaerakonna Metsarahu Manifest.

Lisainfo:
Artur Talvik
Vabaerakonna esimees
5021989

Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
[email protected]

 

Tagasiside