Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Valitsuse poolt riigikogule üle antud eelnõu erastamisväärtpaberite ehk
rahvakeeli kollaste kaartide väljaandmise ja kasutamise lõpetamiseks oleks
teinud lõpu ka lapsesoodustusele. Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku
jätkata lapsesoodustusi maa erastamisel tähtajatult ning mitte siduda seda
erastamise väärtpaberite kehtivusajaga.

Riigikogu liige Jarno Laur kinnitas, et tal on hea meel, et
sotsiaaldemokraatide ja teiste opositsioonijõudude survel nõustus valitsus
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekutega. "Lapsesoodustus
maa erastamise puhul on aktuaalne ka tänasel päeval. See ei ole
sotsiaalabi vähemkindlustatutele või kingitus rikastele maaerastajatele,
vaid riigipoolne tunnustus peredele, kus kasvamas meie järeltulev põlv,"
lisas Laur.

Majanduskomisjonis saavutatud kompromiss jätab alles maareformi seaduses
ettenähtud lapsesoodustused maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud
enampakkumisel või vaba põllumajandus- või metsamaana. Ka edaspidi saab
maa hinnast maha arvata või maa väljaostuvõlga kustutada iga sündinud
lapse kohta 25 000 krooni ulatuses.

Majanduskomisjon leidis konsensuslikult, et neil, kellel müügihind on
täielikult tasutud või väljaostu jääk väiksem 25 000 kroonist, on õigus
nõuda enammakstud summa tagasi. Avaldus enammakstud summa tagastamiseks
erastamisväärtpaberites esitatakse erastamise korraldajale hiljemalt 2006.
aasta 1. oktoobriks. Pärast EVP-de kasutamise tähtaja lõppu tagastatakse
enammakstud summa rahas.

Lisainfo
Jarno Laur
SDE juhatuse liige
+372 516 7879
[email protected]

Teate edastas
Piret Pert
SDE meediakoordinaator
+372 525 2001
[email protected]

Tagasiside