Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Valitsuse poolt riigikogule üle antud eelnõu erastamisväärtpaberite ehk rahvakeeli kollaste kaartide väljaandmise ja kasutamise lõpetamiseks oleks teinud lõpu ka lapsesoodustusele. Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku jätkata lapsesoodustusi maa erastamisel tähtajatult ning mitte siduda seda erastamise väärtpaberite kehtivusajaga.

Riigikogu liige Jarno Laur kinnitas, et tal on hea meel, et sotsiaaldemokraatide ja teiste opositsioonijõudude survel nõustus valitsus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekutega. „Lapsesoodustus maa erastamise puhul on aktuaalne ka tänasel päeval. See ei ole sotsiaalabi vähemkindlustatutele või kingitus rikastele maaerastajatele, vaid riigipoolne tunnustus peredele, kus kasvamas meie järeltulev põlv,” lisas Laur.

Majanduskomisjonis saavutatud kompromiss jätab alles maareformi seaduses ettenähtud lapsesoodustused maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel või vaba põllumajandus- või metsamaana. Ka edaspidi saab maa hinnast maha arvata või maa väljaostuvõlga kustutada iga sündinud lapse kohta 25 000 krooni ulatuses.

Majanduskomisjon leidis konsensuslikult, et neil, kellel müügihind on täielikult tasutud või väljaostu jääk väiksem 25 000 kroonist, on õigus nõuda enammakstud summa tagasi. Avaldus enammakstud summa tagastamiseks erastamisväärtpaberites esitatakse erastamise korraldajale hiljemalt 2006. aasta 1. oktoobriks. Pärast EVP-de kasutamise tähtaja lõppu tagastatakse enammakstud summa rahas.

Lisainfo
Jarno Laur
SDE juhatuse liige
+372 516 7879
[email protected] 

Teate edastas
Piret Pert
SDE meediakoordinaator
+372 525 2001
[email protected]

 

Tagasiside