Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu liikmed Hanno Pevkur, Urmas Reinsalu ja Hannes Rumm andsid täna üle
seaduseelnõu, mis annab Eesti riigile õiguse jätta ilma eripensionita need
inimesed, kes on sooritanud süütegusid riigi ja aususe kohustuse vastu.

”See seaduseelnõu on ajendatud riigireetmises süüdistatud Herman Simmi
juhtumist, kel on õigus endise politseiametnikuna saada tavalisest
vanaduspensionist tunduvalt kõrgemat eripensioni,” ütles sotsiaaldemokraat ja
riigikogu liige Hannes Rumm. ”On ebaõiglane, kui riik väärtustab
eripensioniga inimesi, kes on sooritanud ränga kuriteo Eesti riigi või nende
ametis eriti vajaliku aususe kohustuse vastu.”

Praegu pole riigil võimalust eripensionita jätta inimesi, kellele see on juba
määratud. Eelnõu kohaselt võetakse eripension neilt isikutelt, keda on süüdi
mõistetud karistusseadustiku 15 peatüki või 17 peatüki 2 jao kohaselt süüteo
eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni 5-aastase
vanglakaristuse. Need karistusseadustiku osad näevad ette karistusi süütegude
eest riigi ja aususe kohustuse vastu.

”Selle seaduse vastuvõtmisega annab riik selge sõnumi: sooritades kuriteo riigi
vastu või võttes näiteks altkäemaksu, ei kaota inimesed mitte ainult oma head
nime vaid ka hea sissetuleku vanaduspäevil,” ütles Hannes Rumm.

Sotsiaalministeeriumi andmetel oli eripensioni saajaid 2007. aastal 1843 ning
kaugemas tulevikus prognoositakse nende arvuks 10 000. Õigus eripensionile on
politseinikel, kaitseväelastel, kohtunikel, prokuröridel, õiguskantsleril,
riigikontrolöril, presidendil ning varasemate riigikogu koosseisude liikmetel.

Lisainfo:
Hannes Rumm
Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat
52 37 525
[email protected]

Teadustas:
Karin Tammer
SDE pressiesindaja
[email protected]
555 89 250

 

 

 
 

 

Tagasiside