Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus eelnõu, mis viib töötutoetuse 183 eurolt 350 euroni kuus ja tõstab töötuskindlustushüvitise miinimumsuurust.

„Töötute ebapiisav sotsiaalne kaitse on tänases Eestis valus probleem, mis majanduskriisi ajal süveneb. 183 euro suurune töötutoetus on allpool absoluutse vaesuse piiri. Selleks et hoida ära töö kaotanud inimeste lausvaesusesse langemine, tuleb neile edaspidi maksta 350 euro suurust töötutoetust. Eelnõu teine muudatus näeb ette, et ka töötuskindlustushüvitis ei tohi langeda alla 350 euro,“ selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Lauri Läänmets.

Läänemetsa sõnul on lubamatu, kui töö kaotamise tagajärjel jäävad inimesed ilma ka oma kodust, elutööst või perekonnast. „Ühiskondliku vastutuse küsimus on seista nende eest, kes hoolimata oma pingutustest on sattunud keerulisse olukorda. See on inimeste parema toimetuleku, aga ka nende väärikuse küsimus,“ ütles Läänemets.

Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muudatus tõstab töötutoetuse määra vähemalt 60 protsendini eelmise aasta alampalgast. Koos töötutoetuse suurendamisega tahavad sotsiaaldemokraadid muuta ka töötuskindlustushüvitise alammäära. Töötuskindlustushüvitist tuleb eelnõu järgi maksta hüvitise saajale vähemalt töötutoetuse suuruses.

Statistikaameti viimased vaesuse näitajad pärinevad aastast 2018, mil suhtelise vaesuse piir oli 569 eurot ning absoluutse vaesuse piir 215 eurot kuus. Eeldatavalt on mõlemad piirid praeguseks veelgi kerkinud. Eesti madalat töötutoetust on kritiseerinud ka Euroopa sotsiaalõiguste komitee, kelle hinnangul pole see kooskõlas Euroopa Sotsiaalhartaga, lisas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide ettepanekute rakendamine nõuab aastas töötukassa eelarvest täiendavalt umbes 16 miljonit eurot.

Täiendav info: Lauri Läänmets, 5139037

Tagasiside