Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
3. detsember

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt andis tänasel puuetega inimeste päeval riigikogu menetlusse eelnõu, mis vabastab õppelaenu tagasimaksmise kohustusest need inimesed, kes ei saa puudega lapse hooldamise tõttu tööl käia.

„Täna ei pea õppelaenu tagasi maksma need laenu võtjad, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks. Leiame, et sarnaselt tuleb kohelda ka lapsevanemaid, kes ei saa töötada põhjusel, et peavad olema oma puudega lapsega kodus. Raske või sügava puudega lapse hooldaja ei ole suuteline tasuma õppelaenu kas 19 või 25 eurost, mis ta saab toetusena,“ lausus Helmen Kütt.

Küti sõnul toetub sotsiaaldemokraatide algatus põhiseadusele, mis paneb vanematele kohustuse kasvatada oma lapsi ja perekonnale kohustuse hoolitseda abi vajavate pereliikmete eest, sätestades ühtlasi, et puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse parandus puudutab neid mittetöötavaid vanemaid, kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest.

„Omavalitsused osutavad puuetega inimestele erineval tasemel teenuseid. Kui mõnel pool on lasteaedadesse loodud puuetega laste jaoks erirühmad, mis lubab nende vanematel osaleda täisväärtuslikus tööelus, siis paljudes omavalitsustes taolised võimalused puuduvad. Nii langeb kogu koormus lapse kasvatamisel perekonnale, mistõttu peab üks vanematest pühenduma puudega lapsele ja tööelust loobuma,“ selgitas Kütt.

Eelnõu jõustumisajana näevad sotsiaaldemokraadid 2014. aasta 1. jaanuarit.

Täiendav info:
Helmen Kütt
5114339

 

 

Tagasiside