Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraadid toetavad uue põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse kinnitamist riigikogus, mis eeldab aga loobumist valitsuse toorest plaanist lüüa põhikool ja gümnaasium jõuga lahku. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas täna vaidlusalusele kooliseaduse eelnõule parandusettepaneku, mis arvab eelnõust välja koolide sunniviisilist lahutamist käsitlevad paragrahvid. 

„Haridus ei talu jõuvõtteid. Põhikooli ja gümnaasiumi eraldamise kohal on kümneid vastuseta küsimusi. Näiteks ei ole teada nii olulise reformi maksumus ega ka sotsiaalmajanduslikud tagajärjed,“ märkis erakonna aseesimees Peeter Kreitzberg. „Meie eesmärk pole koolide iga hinna eest lahutamine, vaid hariduse kvaliteedi tõstmine ning hariduse kättesaadavuse tagamine. Põhikoolide ja gümnaasiumide lahku viimine nõuab palju põhjalikumat ja pikemaajalist ettevalmistamist.“ 

Kultuurikomisjoni esimehe kinnitusel ei tohi koolivõrku korrastada sel moel, et riik pühib käed vastutusest puhtaks ja lükkab kõik kohustused kohalike omavalitsuste õlgadele. Koolivõrgu reform tuleb teha koos omavalitsusreformiga, lausus Kreitzberg. 

Muus osa on uus eelnõu Kreitzbergi sõnul mõistlik, mistõttu tuleb ta riigikogus peatselt vastu võtta. Kiiret elluviimist vajavad näiteks koolikohustuse täitmist ja erivajadusega lapsi puudutavad sätted. 

Kokku esitasid sotsiaaldemokraadid eelnõule 21 muudatusettepanekut. Need kaotavad maakoole laastava omavalitsustevahelise tasaarvelduse, kohustavad riiki eraldama raha õpilastranspordi toetuseks ning sunnivad koole ja omavalitsusi kiiresti reageerima koolikohustuse mittetäitmisele.

Lisainfo:
Peeter Kreitzberg
SDE aseesimees, kultuurikomisjoni esimees
506 4562

 

Tagasiside