Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond algatas täna riigikogus otsuse eelnõu, mis nõuab valitsuselt selget tegevuskava laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks.
 
Massilise tööpuuduse üheks tagajärjeks on Eesti laste olukorra järsk halvenemine. „Suurtesse raskustesse on sattunud töötute vanematega või töötu üksikvanemaga pered ja neis kasvavad lapsed. Täna elab meil ligi 30000 last kas vaesuspiiril või lausa süvavaesuses,“ märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof.
 
Laste vaesusriski vähendamiseks ning uute heitunute põlvkonna ärahoidmiseks on Pikhofi sõnul ülimalt tähtis, et valitsus rakendaks täiendavaid abinõusid kitsikuses kasvavate laste kaitseks ja nende arenguvõimaluste tagamiseks. Sotsiaaldemokraadid ootavad, et valitsus töötaks vastava tegevuskava välja hiljemalt 1. maiks. „Meie laste olukord nõuab sekkumist, ja kibekähku. Väikese ja vananeva rahva iga laps on kullast – ja ka eurost – kallim,“ ütles Pikhof. 
 
Sotsiaaldemokraadid on tulnud välja omapoolse lastega perede aitamise paketiga, mille elluviimiseks tuleb riigikogul kinnitada neli seadusemuudatust. Esimese lugemise läbinud sotsiaalhoolekandeseaduse muutmise seaduse eelnõu järgi ei loeta lapsetoetusi toimetulekutoetuse määramisel enam pere sissetuleku hulka. Jõustumisel on see seaduseparandus toeks tuhandetele lastega perekondadele, kus vanemad võis siis üksikvanem on jäänud töötuks.
 
Samuti tahab SDE ühemõtteliselt sätestada, et puudustkannatavaid inimesi ei tohi jätta toimetulekutoetuseta, kui nad on saanud oma lähedastelt rahalist abi. Peretoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohustab riiki maksma 450 kroonist täiendavat lapsetoetust neile lastele, kelle töötud vanemad ei saa ei töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu tagab ravikindlustuseta inimestele õiguse pöörduda perearstide poole samadel alustel kindlustatutega.
 
Täiendav info
Heljo Pikhof
Tel. 5119637
 

 

Tagasiside