Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
4.11.2011

Sotsiaaldemokraadid esitasid tuleva aasta riigieelarve muudatusettepanekud, millest kesksemad näevad ette lapsetoetuse kolmekordistamise ning õpetajate palgatõusu.

„Sotsiaaldemokraatliku Erakonna muudatused on kantud murest, et valitsuse koostatud 2012. aasta eelarve eelõu ei paku vaatamata mahu suurenemisele lahendust põhimõttelistele probleemidele, mis vajaksid kohest sekkumist,“ ütles rahanduskomisjoni aseesimees Rannar Vassiljev. „Sotsiaaldemokraadid pakuvad oma ettepanekutega tänaste finantsvõimaluste piires välja alternatiivi valitsuse lähenemisele,“ lisas Vassiljev.

Sotsiaaldemokraadid taotlevad lapsetoetuse kolmekordistamist esimesele ja teisele lapsele alates järgmise aasta 1. juulist. Selleks ajaks on loodetavasti parlamendis vastu võetud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna samasisuline seaduseelnõu, mis läbis esimese lugemise juunis.

Teise keskse muudatuse järgi tõusevad üldhariduskoolide pedagoogide palgad uuel aastal 20 protsendi võrra. „On aeg ka otsustes ja tegudes näidata, et õpetaja on riigi jaoks väärtustatud kui hea hariduse nurgakivi,“ rääkis Vassiljev.

Samuti teevad sotsiaaldemokraadid ettepaneku taastada 2009. aastal peatatud programm „Igale lapsele lasteaiakoht,“ mille eesmärgiks on suurendada lasteaiakohtade arvu ning toetada omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel.

„2009. aastal kärbiti tuntavalt ka omavalitsuste rahastamisaluseid. Me soovime tõsta tasandusfondi mahtu üheksa miljoni euro ulatuses ning kasvatada 15,4 miljoni euro võrra omavalitsustele laekuvat tulumaksu osa. Sel moel oleks taastatud pool toonastest kärbetest. Lõplikult peab omavalitsuste tulubaas  jõudma kriisieelsele tasemele 2013. aastal,“ selgitas Vassiljev.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab jätkuvalt eesmärki viia kaitsekulud kahe protsendini SKPst, kuid ei pea mõistlikuks kulutuste 22-protsendilist tõusu ajal, mil eelarve on defitsiidis. Seetõttu tegid sotsiaaldemokraadid ettepaneku viia kaitsekulud seniselt 1,75lt protsendilt SKPlt 1,77le ja suunata vabanevad 39,7 miljonit eurot pakilisemate kulude katteks.

Hädavajalike kulude katteallikatena näevad sotsiaaldemokraadid ka tulude tõstmist ehk tulumaksumäära suurendamist ühe protsendi võrra ja 1000 eurot ületavale tuluosale 26-protsendilise tulumaksumäära kehtestamist. Samas toetavad nad tööandjate ja töövõtjate esindajate ettepanekut vähendada töötuskindlustusmakset, mis jätab töötajale täiendavalt kätte 0,8 protsenti palgast.

SDE on veendunud, et antud ettepanekud on vältimatud Eestis valitsevate süsteemsete probleemide lahendamisel ning hoolivama ja kestlikuma ühiskonna kujundamisel.

Täiendav info:
Rannar Vassiljev
tel: 56215610

Kristina Leer
SDE kommunikatsioonijuht
tel. 5127089

Tagasiside