Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
15. veebruar

 

Sotsiaaldemokraadid otsustasid pärast tänast kohtumist kolme ministeeriumi esindajate, Autorite Ühingu esimehe ja ACTA vastaste organisatsioonide juhtidega mitte toetada Eesti ühinemist võltsimisvastase kaubanduslepinguga.

„ACTA lähenemine autoriõiguste kaitsmise küsimusele küberruumis ei näi lähtuvat globaalse infoajastu vaimust. Autoriõigusi ja intellektuaalset omandit tuleb kaitsta ja seda ka internetis, kuid seda ei saa teha kodanikuühiskonna ja parlamendi selja taga sõlmitava lepinguga. Niisugust lahendust sotsiaaldemokraadid ei toeta.“ ütles SDE esimees Sven Mikser.

Mikser pidas kahetsusväärseks, et tohutut avalikku huvi ja ühiskondlikku mõju omava leppe läbirääkimistel läks valitsus mööda nii rahvast kui rahva valitud esinduskogust. „Arvestades, et nii Euroopa Parlament kui ka paljud liikmesriigid on aja maha võtnud, peaksime ka meie astuma sammu tagasi ja alustama arutelu algusest, kuulates kõigi huvirühmade seisukohti ja arutades põhjalikult läbi leppe võimaliku mõju infovabadusele ja inimeste põhiõigustele,“ rääkis Mikser. „Eestil kui ühel juhtival e-riigil tuleks ACTA lepingu sabas lohisemise asemel näidata üles initsiatiivi selliste intellektuaalomandi kaitse meetmete välja töötamiseks, mis vastaksid 21. sajandi vajadustele.“

Jevgeni Ossinovski sõnul on mitmed lepingu kandvad sätted ebaselgelt sõnastatud. „Seetõttu ei ole võimalik öelda, millised on ACTA pikaajalised mõjud ning kas pärast ACTAga liitumist on inimeste põhiõigused- ja vabadused ikka piisavalt tagatud. Sotsiaaldemokraadid ACTAt tema praegusel kujul ei toeta,“ märkis Ossinovski.

Täiendav info:
Jevgeni Ossinovski
5545420
 

 

Tagasiside