Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
22. november

Sotsiaaldemokraatide poolt täna riigikogu menetlusse antud kaks eelnõu sisaldavad põhimõttelisi ettepanekuid Eesti erakondliku süsteemi muutmiseks ja esindusdemokraatia paremaks toimimiseks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nn „demokraatia pakett“ teenib poliitika avatumaks tegemist. „Ühiskonnas valitseb selge ootus ausama ja avatuma poliitika ning valitsemise järele. Neljast erakonnast koosnev riigikogu on aidanud kaasa sellele, et Eesti poliitiline juhtimine on hakanud klannistuma. On viimane aeg tuulutada kopitama läinud poliittuba ja teha uks uutele tulijatele lahti,“ ütles SDE esimees Sven Mikser.

Sotsiaaldemokraatide algatatud riigikogu valimise ja erakonnaseaduse muudatused lihtsustavad märgatavalt uute jõudude poliitikasse tulekut ja suurendavad valijate tahet riigikogu koosseisu kujunemisel. Eelnõu teeb uustulnukatele lihtsamaks erakonna registreerimise ja oma nimekirjaga valimistel kandideerimise: vastne erakond on nelja aasta jooksul vabastatud valimiskautsjoni maksmisest ning valimiskünnis alaneb neljale protsendile. Samuti muudab ta erakondade riigieelarvest rahastamise võrdsemaks ning õiglasemaks.

Mikseri sõnul toetab sotsiaaldemokraatide initsiatiiv presidendi juures äsja käima lükatud protsessi. „Oleme korduvalt näinud, kuidas meie kolleegid soovivad erakondade rahastamise teemal ajapikendust ja hoiduvad selgete seisukohtade võtmisest. Me ei pea õigeks, et sama kordub uuesti presidendi poolt kokku kutsutud ühistegevuses,“ märkis ta.

Lisaks andsid sotsiaaldemokraadid parlamendi menetlusse ka riigikogu töökorra ja kodukorra seaduse muutmise eelnõu, mis on suunatud riigikogu avatumaks tegemisele. „Meie eesmärgiks on suurendada seadusandliku kogu avatust ja kaasata tunnustatud kodanikuühendused senisest paremini riigikogu komisjonide töösse,“ ütles Eiki Nestor. „Suuremad vabaühendused võiksid olla pidevad koostööpartnerid, kes ei pea ootama komisjoni esimehe kutset koosolekule.“

Komisjonide arutelud peavad Nestori sõnul olema reeglina avalikud ja protokollitud. „Selguse ja suurema avatuse huvides on vaja kajastada protokollides ka seda, kuidas komisjoni liikmed hääletasid ja millistel seisukohtadel nad olid,“ lausus ta.

 

SDE ettepanekuid:
– ainumääravaks muutub valijate soov riigikogu koosseisu loomisel
– üleriigilised nimekirjad muutuvad avatuks, mis tähendab, et kandidaadi asetus nimekirjas sõltub valija ja mitte selle nimekirja välja pakkunud erakonna otsusest; kandidaadid reastuksid ümber vastavalt oma ringkonnas antud häälte arvust saadud protsendile
– riigikokku pääsemiseks vajalik minimaalne häälte arv on tänasest kaks korda suurem
– valimiskünnis erakondadele alaneb 4%-le
– väheneb valimiste eel makstava kautsjoni suurus, uued erakonnad saavad esimese nelja tegutsemisaasta jooksul kautsjonivabastuse
– lihtsustub üksikkandidaatide pääs riigikokku, siiani pidid nad ringkonnas valituks osutunuks koguma rohkem hääli, kui nimekirjade kandidaadid
– erakondade rahastamispõhimõtted muutuvad nii, et pool toetusest jaguneks võrdselt kõigi künnise ületanud erakondade vahel ja pool toetusest jagatakse kõigi valimistel osalenud erakondade vahel vastavalt saadud häälte arvule; nii suurenevad nende erakondade võimalused, kes ei osutunud valituks või said vähem hääli.
– erakonna moodustamiseks on vaja 500 liiget

 

Täiendav info:

Eiki Nestor
5183432

 

 

Tagasiside