Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
27. veebruar

Sotsiaaldemokraadid esitasid täna seoses uue lastekaitseseaduse eelnõu arvukate puuduste ja küsitavustega arupärimise sotsiaalminister Taavi Rõivasele.

„Pika töö viljana on lõpuks valminud uus lastekaitseseadus, mida on aastaid oodatud ja millelt on väga palju loodetud. Kahjuks on seal terve rida puudusi ja vajakajäämisi, mis tuleb kindlasti enne seaduse vastuvõtmist ära lahendada;“ rääkis sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof. „Last kaitseb kõige paremini toimetulev pere. Uues eelnõu keskendub vaid ohuolukorras olevatele lastele ega käsitle perede ja vanemuse toetamist ning sisulist ennetustööd.“

Pikhofi sõnul tegeleb sotsiaalministeeriumis valminud dokument laste laiema heaolu ja turvalisuse tagamisega pigem deklaratiivses võtmes, reguleerides eeskätt lastekaitsetöö korraldamist. „Omavalitsuste lastekaitseametnike töökoormus eelnõu järgi selgelt tõuseb. Samas lisaraha omavalitsustele ei eraldata – näiteks rahandusminister jättis eelnõu kooskõlastamata,“ lisas Pikhof.

Sotsiaaldemokraadid küsivad Rõivaselt, kuidas saab laste õigusi ja huvisid kaitsta olukorras, kus omavalitsustel tuleb lastekaitsega seotud kohustusi täita „vastavalt võimalustele.“ Miks ei tagata lastele võrdset kohtlemist, vaid on pandud lastekaitsetöö sõltuvusse kohaliku omavalitsuse majanduslikust võimekusest, küsivad nad.

„Kas te olete endiselt seisukohal, et tegemist on maailma parima lastekaitseseadusega? Kuidas te kavatsete eelnõu, milles on arvukalt sisulisi puudusi ja millel pole rahalist katet, ellu viia?,“ seisab arupärimises.

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637

 

 

 

Tagasiside