Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
20. jaanuar

Sotsiaaldemokraadid andsid hriigikogu menetlusse eelnõu, mille eesmärgiks on seada sisse fond, kust saaksid tuge need üksikvanemate lapsed, kellele lahuselavad vanemad ei maksa elatist.

Sotsiaaldemokraatide algatatud otsuse eelnõu teeb valitsusele kohustuseks töötada 1. juuliks välja süsteem, mis näeb riikliku elatisrahafondi loomise kõrval ette ka lahendused, mis tagaksid elatise kättesaamise oma lapsele võlgu olevatelt vanematelt.

„Eestis on märkimisväärselt palju ühe vanemaga peresid, kus lapse teine vanem ei täida ülalpidamiskohust. Sajad ja sajad vanemad, valdavalt isad, vilistavad kohtulahenditele, mis kohustavad neid oma last ülal pidama,“ rääkis sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof. „Vaatamata kohtuotsustele pole riik suutnud juba pikki aastaid tagada, et lapsed elatisraha ka kätte saaksid. Kuna kannatavad lapsed, on tekkinud lausa karjuv vajadus uue süsteemi ning elatise garanteerimise fondi loomise järele.“

Pikhofi sõnul pole üksinda last kasvataval vanemal tänases Eestis võimalik loota riigi abile isegi juhtudel, kui võlgnikust vanem on pandud kriminaalkorras täitma elatise maksmise kohustust. „Oleme seisukohal, et elatise nõue ei ole vanemate omavaheline asi. Igakuine elatis määratakse lapsele, kelle heaolu on esmatähtis,“ ütles Pikhof.

„Võimuliidu poliitikud on viimasel ajal hakanud taas rääkima elatisrahafondist. Loodame, et seekord ei piirdu asi vaid juttudega ning valitsusliit toetab meie ettepanekut,“ lisas ta.

Kohtutäiturite statistika järgi võeti 2011. aastal menetlusse 1565 elatise nõuet ning 2012. aastal oli täitemenetluses ca 6500 elatise sissenõudmisega seotud toimikut. Üle-eelmise aasta lõpu seisuga võlgnike nimekirjas üle 400 inimese.
 

Täiendav info:
Heljo Pikhof, 5119637

 

Tagasiside