Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
19. juuni

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et töövõimereformi kavasse tuleb enne seadustamist viia sisse mitmeid sisulisi muudatusi, et pakkuda osalise töövõimega inimestele parimat võimalikku tuge.

Täna öösel riigikogus esimese lugemise läbinud töövõimetoetuse seaduse eelnõule saab muudatusettepanekuid esitada 11. augustini.

“Töövõimereform keskseks eesmärgiks on aidata tööle võimalikult palju soovijaid. Reform tuleb läbi viia nii, et kõik need, kelle jaoks ta on tehtud, ka võidaksid, mistõttu seisavad ees põhjalikud arutelud,” ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof. “Pean vajalikuks sõlmida hea tahte lepe tervisekahjustustega inimeste sõlmküsimuste lahendamiseks. Tegin sotsiaalministrile ning töö- ja tervishoiuministrile ettepaneku teha huvigruppidega koostööd selle nimel, et sünniks lepe, mis kaardistab valdkonna sõlmküsimused ja valupunktid ning kus on kirjas eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused koos tähtaegade ja vastutajatega.”

Sotsiaaldemokraadid peavad Pikhofi sõnul reformi võtmeküsimuseks erivajadustega inimestele sobivate töökohtade olemasolu. Valitsusel tuleks koostada uute töökohtade, sealhulgas osaajaga töökohtade loomise kava ja pakkuda tööandjatele täiendavaid hoobasid, et nad oleksid huvitatud osalise töövõimega inimeste palkamisest, lisas ta.
 

Samuti näevad sotsiaaldemokraadid vajadust töövõimetoetuste diferentseerimise järele, et ulatuslikuma töövõimekaoga inimesed hakkaksid saama suuremat ja väiksema töövõimekaoga inimesed mõnevõrra väiksemat toetust.

“Selgelt ebapiisav on eelnõu praeguses variandis seatud piir, et töövõimetoetus väheneb neil inimestel, kelle brutopalk on üle 641 euro. Vastav lagi tuleks seada oluliselt kõrgemale, näiteks keskmisele brutopalgale,” tõdes Pikhof.

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637

 

 

Tagasiside