Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

SDE fraktsiooni esimees Eiki Nestor saatis ametiühingute ja tööandjate
liidritele kirja, kus teeb ettepaneku täiendada töötuskindlustust uue
hüvitise liigiga. Nestori sõnul on muudatuse soov ajendatud olukorrast,
kus sadu transiiditöötajaid ähvardab sundpuhkus.

Nestor selgitas, et tegemist oleks hüvitisega, mida makstaks töölepingu
seaduses ja puhkuseseaduses sätestatud korras seoses töömahtude või
tellimuste vähenemisega sundpuhkusele saadetud isikutele.

“Eelnõu alusel saaks antud põhjustel puhkusel viibiv töötaja lisaks
tööandja poolt sellisel juhul makstavale puhkusetasule ehk 60%le
alampalgast, töötuskindlustusest hüvitist. Sundpuhkusele saadetud töötaja
saaks raha sama palju, kui ta oleks mingil põhjusel töötu. Osa sellest
maksaks tööandja puhkusetasuna ja osa töötukassa uue hüvitisena,” ütles
Nestor.

Eelnõu sisuliseks põhjenduseks on asjaolu, et tegelikult on sundpuhkusel
viibiv töötaja tööta, kuigi ei oma õigust seaduses sätestatud korras töötu
staatusele. Eelnõu peaks sotsiaaldemokraatide arvates vastama tööandjate
huvidele, kuna sundpuhkusel viibivale isikule makstava tasu suurus on
väike ning võimalused kõrgemat tasu maksta töömahtude vähenemise tõttu
piiratud. “Töötaja soov leida sellises olukorras uus töökoht on loomulik
ning tööandjad peavad töömahtude taastumisel leidma uued inimesed. Eelnõu
aitab sellist olukorda vältida,” rõhutas SDE fraktsiooni esimees.

Eelnõu peaks sotsiaaldemokraatide arvates vastama töötaja huvidele, kuna
sundpuhkusel viibitava aja jooksul saadav hüvitis koos puhkusetasuga aitab
paremini toime tulla ning vähendab soovi uue töökoha leidmiseks.

SDE saatis ametliku kirja Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliidu juhile
Tarmo Kriisile, Eesti Ametiühingute Keskliidu juhile Harri Taligale ning
TALO juhile Ago Tuulingule. Nestori sõnul ootavad sotsiaaldemokraadid
ettepanekuid eelnõu täiendamiseks.

Tagasiside