Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
PRESSITEADE
5. aprill 2012.a.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski küsib täna esitatud arupärimises peaminister Andrus Ansipi käest, kuidas muuta senist integratsioonipoliitikat, mis ei ole oodatud tulemusi toonud ja millest hoolimata lõimumata inimeste arv Eestis aina kasvab.

Ossinovski viitab värskele „Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringule,“ millest nähtub, et vaatamata mõningatele valdkondlikele edusammudele on mõõdukalt, tugevalt või täielikult lõimunute osakaal jäänud 2008. aasta tasemele ehk ligi 61 protsendile.

„See tähendab, et ligi 40 protsenti venekeelsetest elanikest on endiselt nõrgalt lõimunud või täielikult lõimumata. Tähelepanuta ei saa jätta ka lõimumisprotsessi kihistumistendentsi, kus parema keeleoskusega, jõukamast ja aktiivsemast venekeelse elanikkonna osast on kujunenud edukad kodanikud. Samas on vähem jõukatest või vähem aktiivsetest saamas tõrjutud ja riigist võõrandunud inimeste rühm. Nende rühmade vaheline lõhe pole vähenenud, vaid pigem süvenenud. Näiteks on täielikult lõimumata inimeste osakaal suurenenud ligi kaks korda – 7,5 protsendilt 13ni,” ütles Ossinovski.

“Eesti integratsioonipoliitika on läbi aastate seadnud suurt rõhku keeleõppele ja seda eelkõige noorte seas. Seeläbi on loodetud kasvatada kõikidest siin sündinud ja õppinud noortest lõimunud kodanikud. Paraku on selgunud, et 15-29 aastaste seas on ligi 20 protsenti hea keeleoskusega, kuid riiklikesse institutsioonidesse umbusuga suhtuvaid kodanikke. Samas on selles earühmas ainult viiendik edukalt lõimunuid ning ligi 45 protsenti vähelõimunud või lõimumata inimesi,“ seisab SDE arupärimises.

Eraldi probleemina toob monitooring välja kogu integratsioonivaldkonna killustatuse ja koordinatsiooni nõrkuse ministeeriumide vahel, mis on vähendanud meetmete efektiivsust. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et selle peamiseks põhjuseks on rahvastikuministri institutsiooni kaotamine 2009. aastal, mistõttu nad küsivad peaministrilt, mil viisil kavatseb valitsus meetmete efektiivsuse tõstmiseks parandada koordinatsiooni.

„Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2011“ valmis Kultuuriministeeriumi tellimusel AS Emori, SA Poliitikauuringute Keskus Praxise ja Tartu Ülikooli koostöös.

Lisainfo:
Jevgeni Ossinovski
SDE Riigikogu fraktsiooni liige
5545420
[email protected]
www.sotsdem.ee
 

 

Tagasiside