Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna teeb Riigikogu otsuse täiendada riiklikku pensionikindlustuse seadust
nii, et 1. juulist tõuseb keskmine vanaduspension 250 krooni võrra, seega
3768 kroonini. Korraliselt tõusis keskmine pension esimesel aprillil juba
12% võrra, juulist lisandub 7% suurune tõus.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ütles, et
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eesmärk on pensionid nelja aasta jooksul
kahekordistada. “Meil on hea meel, et seda soovi jagavad teisedki
parlamendiparteid. Tänu sellele on pensionitõusu eelnõu menetlemine
Riigikogus olnud tempokas ja pingevaba,” märkis Pikhof.

Ta lisas, et sotsiaaldemokraadid tahavad pensionide stabiilse tõusu
tagamiseks maksma panna ka süsteemi, kus pensionide tõus oleks igale
eakale selge ja arusaadav. “Pensionäridel on õigus sissetuleku kasvule iga
valitsuse ajal ning see peab tõusma igal aastal kindlate reeglite alusel.
Kehtivat indeksit tuleb muuta taoliselt, et koos palkade tõusuga tõuseksid
ka pensionid samas taktis,” rõhutas sotsiaalkomisjoni esimees.

“Praegu ongi rahandusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi koostöös
valmimas eelnõu, mille alusel pensionide tõus tulevikus on selgemini
seotud palkade tõusuga. Eelnõu, mis tagab pensionide kasvu, esitatakse
septembris,” kinnitas Pikhof.

Esimene pensionisammas koosneb kolmest osast – kõigile võrdne baasosa,
enne 1999. aastat töötatud aastate arvust sõltuv staažiosak ning pärast
1999. aastat töötatud aastatest ja sissetulekust sõltuv kindlustusosak.

Kavandatav pensionitõus toimub nii, et kui praegu on pensioni baasosa
suurus 1123 krooni, siis 1. juulist tõuseb see 1373 kroonini. Sellise
baasosa korral tõuseb keskmise pensionistaažiga vanaduspensionäri
sissetulek 3768 kroonini. Rahvapensioni, mida saavad need eakad, kelle
tööstaaž on väiksem kui 15 aastat, suurus on praegu 1423 krooni, 1.
juulist saab see olema 1573 krooni.

Tagasiside