Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

SDE aseesimehe Eiki Nestori arvates on Rahandusministeeriumi seisukohana

väljapakutud hinnang SDE valimislubaduste maksumuse kohta selge rumalus.
"Meie enda arvutused näitavad, et nelja aasta jooksul oleksid need kulud
viis-kuus korda väiksemad, kui uudistes väljapakutu," rõhutas Nestor.
 
"Oleme kahe päeva jooksul püüdnud neid arvutusi võrrelda, kuid
ministeerium keeldub neid avalikustamast, viidates seaduses kehtestatud
tähtaegadele ja soovile mitte sekkuda valimisvõitlusesse," ütles Nestor.
Vestlusest ministeeriumi töötajatega saab SDE aseesimehe sõnul teha
järelduse, et müstiliste suurte numbrite sees on kokku liidetud nii täna
tehtavad kulutused kui ka erakondade poolt lubatu.
 
Nestor leiab, et on tervitatav, kui keegi erakondade valimislubaduse kokku
arvutab, kuid on lubamatu, kui nende arvutustega ei lubata tutvuda.
"Minister Sõerd peaks siin koheselt sekkuma ja toimunud segaduses korra
looma. Eriti veel arvestades asjaolu, et ministeeriumi ametnike väidete
kohaselt ei ole nemad oma arvutusi kellelegi tutvustanud," lisas Nestor.
 
SDE on veendunud, et sotsiaaldemokraatide lubadused riigi tulude ja kulude
osas on tasakaalus ning siinkohal nõustume ka seisukohaga, et
sotsiaaldemokraadid soovivad kõige vähem vähendada riigieelarve tulude
poolt.
Tagasiside