Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt läbi viidud uuring Eesti
üldhariduskoolide seas näitas, et pooled küsitlusele vastanud koolid
toetavad koolivormi ideed.

“Oleme kohtunud mitmetes omavalitsustes lapsevanemate, koolijuhtide ja
õpetajatega ning leidnud suurt toetust koolivormi ideele,” põhjendas
endine haridusminister Peeter Kreitzberg eelmise aasta lõpus alustatud
ulatusliku küsitluse käivitamist.

Koolivormi puudutavale küsitlusele andis tagasiside 148 Eestimaa kooli.
“Osades koolides arutati koolivormi küsimust koos õpilastega, osades
vastasid kooli juhid või õppealajuhatajad,” selgitas Kreitzberg.

Tulemused näitavad, et pooled koolidest toetavad koolivormi ning seda
peetakse kõige sobilikumaks 1 – 9. klassini ehk põhikooli ulatuses. Vormi
välimuse koha pealt peeti kõige olulisemaks, et see kajastaks kooli
sümboolikaga seotud motiive. “Vähem avaldati soovi rahvusliku või
paikkonna sümboolika järgi,” ütles endine haridusminister.

Rahastamise küsimuses hajusid vastused kõige rohkem. “Enam-vähem võrdselt
toetati, et vormi eest tasuks ainult riik või omavalitsus. Mõnevõrra
rohkem oli neid, kes pooldasid, et tasumine võiks olla jagatud riigi,
omavalitsuse ja lapsevanema vahel,” kirjeldas Kreitzberg tulemusi.

Sotsiaaldemokraadid suhtuvad koolivormi kasutuselevõttu positiivselt.
Erakond peab õigeks, et selle kasutuselevõtt on iga kooli enda otsustada.
“Rahastamisel peab aga kindlasti osalema ka riik. Sellega viiksime ellu
hariduslike võimaluste põhimõtet, mille järgi õpilaste haridusvõimalused
ei tohiks sõltuda nende vanemate rahakotist ega elukohast. Paljude
omavalitsuste võimalused kanda täiendavaid hariduskulutusi on olematud,
seega peab riik kindlasti osalema koolivormiga seotud kulutuste katmisel,”
ütles Kreitzberg.

Kreitzbergi sõnul on äärmiselt positiivne ka tänane Eesti Päevalehe uudis,
milles kirjutatakse, et Arte gümnaasium plaanib sügisest kasutusele võtta
põhikooli vormi. “Pole kahtlustki, et koolivormi idee on Eestis taas
populaarsust kogumas,” lisas ta.

Tagasiside