Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peale üle kahe aasta väldanud tuliseid vaidlusi põlevkivi kasutamise ümber, võeti täna riigikogus vastu „Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008 – 2015” (PÕKK), mis lubab kaevandada maksimaalselt kuni 20 miljonit tonni põlevkivi aastas ja alates 2015. aastast saab tänu sotsiaaldemokraatide nõudmisele kaevandusmahtude sihiks15 miljonit tonni aastas. Eelmine koalitsioon on kaevandamislube tänaseks välja jaganud 24,25 miljonile tonnile aastas.

„Energiahinnad maailmaturul on kasvatanud kiusatust kasutada sünteetilise nafta tootmiseks ka meie põlevkivi, mis ärihuvides survestab kaevandama 3 kuni 4 korda rohkem kui Eesti vajadus aastal 2015 elektrienergia tootmiseks,” ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Indrek Saar. „Põlevkivi tegelik hind on keskkonnakahjud, sest piiramatu kaevandamine reostab loodust ja hävitab Virumaa elukeskkonna.”

90% Eesti elektrienergiast toodetakse hetkel põlevkivist, mis tähendab põlevkivi kaevandamist ligikaudu 11 miljonit tonni aastas. „Euroopa Liidu direktiivid ja meie endi poolt alla kirjutatud lepped energiasäästu ja taastuvenergia osas, lisaks CO2 kvootide vähenemine ja kallinemine vähendavad elektri tootmiseks kaevandatava põlevkivi kogust kaks korda aastaks 2015,” ütles Saar.

Aastal 2013 on Eestil kohustus avada oma elektriturg ning siis kehtima hakkav uus emissioonikaubanduse kord (co2 kvoodid) muudab põlevkivist elektri tootmise senises mahus riigi jaoks majanduslikult küsitavaks.

„Eestil tuleb langetada energiapoliitilised otsused veel enne kui tuumajaama rajamine võimalik on,” on Saar kindel. „Energiasääst, soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamad, taastuv energia ja ühendused Euroopa elektriturgudega nagu näiteks Estlink2 ja Läänemere Supervõrk – on meie lahendused.”

Kaudsete hinnangute kohaselt on Eesti energiasäästupotentsiaal ligi 30% täna tarbitavast energia kogusest.

 

Lisainfo:
Indrek Saar
Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees
Tel: 50 82 436
[email protected]

Teadustas:
[email protected] 555 89 250

 

 

 

Tagasiside