Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
PRESSITEADE
29. mai

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Riigikogu fraktsioon katkestas täna oma eelmise aasta detsembris sisse antud seaduseelnõu teise lugemise, mille eesmärgiks oli muuta kodakondsuse seaduse sätet, mis jätab kodaniku staatusest ilma need isikud, kes said riigi vea tõttu Eesti passi alusetult. Põhjenduseks tõid SDE saadikud asjaolu, et põhiseaduskomisjoni enamus muutis nende eelnõu sisu täielikult.

Kehtiva seaduse järgi saab kuni 1995. aastani tehtud ametnike vigu lahendada isikule soodsal viisil, ent pärast 1995. aasta 1. aprilli ekslikult välja antud Eesti kodaniku isikudokumentide puhul seadus seda võimalust ette ei näe. Nende puhul tunnistatakse seadusliku aluseta välja antud Eesti kodaniku dokument kehtetuks, jättes isikud igasuguse legaalse staatuseta ning sundides neid elamisluba taotlema.

„Selline kuupäevaline piirang ei ole osutunud põhjendatuks, mistõttu õiguskantsler palus ta seadusest välja võtta,“ ütles oma kõnes SDE fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski. „See oli kõik, mida õiguskantsler taotles. Sama eesmärk oli ka sotsiaaldemokraatide eelnõul. Esimesel lugemisel olid kõik parlamendi liikmed just selle formuleeringu poolt. Siis aga algasid põhiseaduskomisjonis probleemid.“

„Siseministeerium esitas komisjonile muudatusettepanekud, mis soovisid teksti selgemaks kirjutada. Konstruktiivsuse huvides olid sotsiaaldemokraadid sellega nõus ning esitasid ka enda ettepanekud, et uues tekstis säiliks eelnõu mõte. Paraku lõppes komisjoni liikmete konstruktiivsus koos siseministeeriumi ettepanekute laekumisega – uus tekst on põhimõtteliselt 100 protsenti ministeeriumi ametnike tekst, mis oma kõige olulisemas punktis erineb täiesti praegusest regulatsioonist kui ka algataja tekstist,“ selgitas Ossinovski.

Kehtiv seadus nõuab riigiasutuselt, et riigi eksimuse tõttu heauskselt kodakondsuse saanud isikud peavad kodanikuks saama. Ainsaks erandiks on võltsimine ja valeandmete esitamine. „Siseministeeriumi eelnõu eeldab aga, et isegi kui isik ei ole valeandmeid esitanud, võib Politsei- ja piirivalveamet kodakondsuse andmisest keelduda, kusjuures keeldumise alused määravad ametnikud ise. See on aga selge jaburus: Riigikogu peab ise koostama ammendava nimekirja konkreetsetest keeldumise alustest, mitte lähtuda ette teadmata asjaoludest,“ möönis Ossinovski. „Ministeeriumi ametnikud lihtsalt istusid põhiseaduskomisjoni liikmetele pähe ning komisjon otsustas eelistada bürokraatlikku efektiivsust isiku põhiõiguste kaitsele. Parlamentaarne demokraatia see kahjuks küll ei ole.“

Lisaks taotlesid sotsiaaldemokraadid, et isikule, kellelt on pass ebaõiglaselt ära võetud, vormistatakse tasuta uus pass ja isikutunnistus ja hüvitatakse ka need vältimatud kulutused, mis tekkisid elamisloa, välismaalase passi ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse riigilõivu näol. Ka see ettepanek ei leidnud toetust.

Lõpuks olid sotsiaaldemokraadid sunnitud teise lugemise täna katkestada, kuna siseministeeriumi teksti ei olnud võimalik teha ametlikke muudatusettepanekuid.

Lisainfo:
Jevgeni Ossinovski
5545420
[email protected]
www.sotsdem.ee

 

Tagasiside