Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
19. november

Riigikogu kinnitas täna 54 poolthäälega uue lastekaitseseaduse, mis loob sotsiaaldemokraatide hinnangul paremad eeldused laste heaolu tagamiseks ning laste ja perede toetamiseks.

„Lõpuks ometi astub 1992. aastast pärit lastekaitseseaduse asemele seadus, mis võimaldab probleeme märksa tõhusamalt lahendada ja meie lapsi võimalikult hästi kaitsta. Deklaratiivsed loosungid asenduvad konkreetsete sätetega. Kõik see lubab laste ja nende õiguste eest paremini seista,“ ütles sotsiaaldemokraadist riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Pikhofi sõnul on perekond lapse kasvamiseks parim koht ja esmane vastutus lapse heaolu tagamise eest on tema vanemate kanda. Lastekaitseseadus paneb nii riigile kui omavalitsustele kohustuse toetada lapsevanemaid ja last kasvatavaid isikuid.

„Seaduse jõustumisel perekonna ja eraelu kaitse mitte ei vähene, vaid suureneb,“ rääkis Pikhof. „Last saab perekonnast eraldada ainult juhul, kui lapse elu või tervis on hädaohus, kui vanem on ohu põhjustanud ja keeldub lapsele abi andmast.“ Seega ei saa pere kehv majanduslik olukord olla lapse perekonnast eraldamise põhjuseks. Kohtule peab olema tõendatud lapse heaolu ohustamine vanema poolt, selgitas ta.

„Väga oluline on ka see, et senise tagajärgedega tegelemise asemel on nüüd suur rõhk ennetustööl. Sellega peavad tegelema kõik asutused ja isikud, kes lastega kokku puutuvad,“ märkis Pikhof.
Samuti kohustab seadus kõiki inimesi andma infot, kui neil on andmeid abi vajava lapse kohta. Nii saab ära hoida mitmeidki juhtumeid, mis võivad hiljem traagiliselt lõppeda, lisas Pikhof.

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637

 

 

Tagasiside