Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mark Soosaar, Jaan Kaplinski, Anu Raud, Mart Meri, Hardi Volmer, Hagi
Shein, Peeter Kreitzberg ja Merle Karusoo tunnevad muret rahvuskultuuri
säilimise pärast ja tegid sellega seoses loomeliitudele ettepaneku
koguneda ühisele arupidamisele.

“Eesti kultuur ning sealhulgas selle kestvamaid osi  –  rahvuslik
arhitektuuripärand –  on seatud poliitiliste tõmbetuulte kätte. Mitte
ainult unikaalsete ehituste lammutamine, vaid ka kaos linnaplaneerimises
ning paljude rahvuslike ehitusmälestiste hävimisohtu sattumine eriti Eesti
lõuna- ja läänepoolsetes maakondades räägivad vastutustundetust
kultuuripoliitikast,” seisab sotsiaaldemokraatide pöördumises.

Sotsiaaldemokraatidele teevad muret ka katsed allutada valitsevatele
poliitilistele ringkondadele meie rahva suurimat kontserdi-, teatri- ja
filmisaali, milleks on Eesti Televisioon ja Eesti Raadio. Pöördumises on
rõhutatud, et eesti kultuur vajab tänase seisuga kõigi loomeinimeste
toetust, et ära hoida brutaalseid samme, mis muudavad olematuks meie
rahvusliku kultuuripärandi tippteoseid ning likvideerivad demokraatlikke
otsustusmehhanisme kirjanduse, kunsti, teatri, filmi, arhitektuuri
finantseerimisel.

Allakirjutanud kutsuvad loomingulisi liite taas ühiselt aru pidama eesti
kultuuriruumi säilitamise ja arendamise üle.

Tagasiside