Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

SDE: hindame ametiühingute arvamust uue töölepinguseaduse valmimisel

Eile kokkulepeteni jõutud töölepinguseaduse eelnõu näol on tegu hoopis õiglasema töölepinguseadusega kui esialgne jaanuaris sotsiaalministeeriumi poolt esitatud eelnõu, sest oluliselt on vähenenud töötajate huvide riive ja kokkulepeteni jõudsid nii tööandjad kui ametiühingud koostöös.

„Hindame antud eelnõu juures kõige rohkem kokkuleppele jõudmise fakti,” arvas Eiki Nestor sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees. „ Kompromisside leidmine ei saanud olla kerge ning seda kõrgemalt tuleb neid kokkuleppe punkte hinnata.”

Uuesti kooskõlastusringile ministeeriumidesse saatmine näitab, et tegemist on sisuliselt täiesti
teise eelnõuga:
töölepingud sõlmitakse selle kohaselt kirjalikult;
neid ei saa tööandja enam ühepoolselt muuta;
enam ei vähene tasu ületunnitöö ja riigipühade ajal tehtud töö eest;
ka on tasakaalus varaline vastutus tööandja ees.

„Siiralt hea meel on mul selle üle, et kokkulepe sünnile aitas kaasa kolm sotsiaaldemokraatide juba aastaid tagasi välja käidud mõtet: kindlustushüvise saajate ringi suurenemine, tööturuameti  üleandmine töötukassale ja tasemekoolituse maksuvabastus.”

Töösuhete lõpetamise osas jäävad sotsiaaldemokraadid kokkuleppe sõlmijatega eriarvamusele, sest koondamishüvist ei ole tarvis vähendada. „Kui aga ametiühingud leiavad, et läbirääkimistel saavutatud võidud kaaluvad selle üles, siis hindame nende arvamust kõrgelt, sest SDE ei osalenud läbirääkimistel,” ütles Nestor.

Tööandjad, töötajad ja valitsus pidasid alates veebruarist kolmepoolseid läbirääkimisi, mis oli sotsiaaldemokraatide kõige olulisem põhimõte töösuhteid reguleeriva seaduse loomisel.

„Kindlasti ütleb oma sõna uue seaduse asjus ka riigikogu ning arutelu saab olema elav. Usun, et nii tööandjad kui ametiühingud kaasatakse seaduseelnõu arutellu. Eelnõu seaduseks saamisele aitab kaasa asjaolu, et nüüd saame arutada sisuliselt tööturu praktikute kokkulepet, mitte enam teoreetikute arvamust, ” lisas Nestor.

Lisainfo:
Eiki Nestor
Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees
Tel: 51 83 432
[email protected]
eikinestor.blogspot.com

Teate edastas:
Karin Tammer
SDE pressiesindaja
555 89 250; 631 6650
[email protected]

Tagasiside