Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Pressiteade
16. september
 
 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond kutsub kõiki huvilisi sõna sekka ütlema patsiendiseaduse kohta, mis pakub välja reeglid haige ja arsti vaheliste vaidluste lahendamiseks ning annab patsiendile täiendavaid õigusi.
 
Sotsiaaldemokraadid panid patsiendiseaduse eelnõu enne riigikogule esitamist avalikule arutelule, et erinevad huvigrupid, mittetulundusühingud ja ka tavakodanikud saaksid teha märkusi ja parandusi. Eelnõuga saab tutvuda riigikogu veebilehel: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=165910.
 
„Arsti ja patsiendi vahel on väga tundlik ja eriline suhe, kus üks pool on enamasti targem ja teine nõrgem. See tundlik suhe peab saama paremad õiguslikud alused,” ütles eelnõu autor Heljo Pikhof. „Samuti on meie eesmärgiks seada sisse praegusest korrast märksa tõhusam ja inimsõbralikum kohtuväline meditsiinivaidluste lahendamise süsteem.”
 
Eelnõu näeb Pikhofi sõnul ette ka patsientide parema informeerimise, pannes arstile kohustuse anda teavet alternatiivsete ravivõimaluste kohta.„Arsti ja patsiendi vahel peab olema koostöö ja usaldus. Äärmuslikel juhtudel, kui haige ise on otsustusvõimetu, saab nõusolekut küsida patsiendi usaldusisikult Uus patsiendiseadus austab inimese vaba valikut,“ rääkis Pikhof.
 
Eelnõu reguleerib arsti ja patsiendi õiguste ning kohutuste kõrval ka teadusuuringute ja kliinilise õppetöö korraldusega seonduvat.
 
Sotsiaaldemokraadid pöörduvad tagasiside saamiseks 70 kodanikuühenduse ja asutuse poole. „Pea kõiki inimesi otseselt puudutava eelnõu juures on kaasamine eriti oluline. Samuti oleme seadnud sihiks, et seadus oleks lihtne, loetav ja igaühele arusaadav,” selgitas Pikhof.
 
Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637
 
Tagasiside