Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pühapäeval esimese erakonnana 2007. aasta riigikogu valimisteks programmi vastu võtnud sotsiaaldemokraadid avalikustasid täna oma hariduspoliitika põhiseisukohad.

Programmitoimkonna esimehe Peeter Kreitzbergi sõnul on sotsiaaldemokraatide hariduspoliitika aluspõhimõte võrdsed haridusvõimalused kõigile sõltumata õppija elukohast ja rahakotist. ”Hariduse roll on turumajandusest tingitud kihistumise leevendamine, mitte selle süvendamine,” ütles Kreitzberg.

Endine haridusminister rõhutas, et sellist riiki, kus hariduskulud on sedavõrd suures mahus jäetud iga inimese enda kanda, on raske Euroopast leida. „Väikeriigile tähendab see ülisuuri riske kestmajäämise seisukohast. Siis on midagi väga valesti, kui oleme olukorraga justkui leppinud. On aeg teha olulisi muudatusi,” lisas Kreitzberg.

Sotsiaaldemokraadid astuvad hariduse kättesaadavuse parandamiseks viis sammu:

Esiteks, kindlustame kõigile vajajatele sõime- ja lasteaia kohad; koolieelse lasteasutuse viimases rühmas käivate laste kulud katame riigieelarvest, samuti rahastame koolide juures toimuva laste kooliks ettevalmistamisega seotud kulud.

Teiseks,  viime ellu põhiseaduse poolt kehtestatud tasuta põhihariduse nõude, samuti tasume riigieelarvest keskhariduse omandamisega seotud kulud. Õppijad hakkavad saama tasuta õppevahendeid nagu töövihikud, kunstiõppetarbed jne. Seame sisse tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpuni.

Kolmandaks, kindlustame põhikooli, gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuste õpilastele tasuta huvihariduse kahe nädalatunni ulatuses avades kõikide koolimajade uksed 7-st 18-ni.

Neljandaks, loome tingimused üliõpilastele õpingute nominaalajaga lõpetamiseks: tagame  riikliku koolitustellimuse vähemalt 60%-le keskhariduse omandajatest kindlustades nominaalajaga edasijõudnud üliõpilased õppetoetusega 2000 krooni kuus ja edukamad täiendavalt 1000 krooni kuus. Töötame välja üliõpilaste eluasemetoetuse ja transporditoetuse kava.

Viiendaks, suurendame aastaks 2010 täiskasvanuhariduses osalejate osakaalu 6%-lt 12,5%-ni ehk teisisõnu täidame Lissaboni strateegia eesmärgid.

Haridusvaldkonna täistekst avaldatakse erakonna koduleheküljel www.sotsdem.ee

 

 

 

 

Tagasiside